03

februari

Zotte kosten

VAC flash

Eind januari werd het activiteitenverslag van vzw “Boeren op een Kruispunt” voorgesteld. Het verslag blikt terug op 10 jaar hulpverlening aan Vlaamse boeren en tuinders in nood. Boeren op een Kruispunt werd in 2007 opgericht om de voorheen gangbare activiteiten te continueren.

Het Vlaams Agrarisch Centrum, nochtans zeer actief en resultaatgericht in de toen bestaande regelingen, werd niet betrokken bij de oprichting. Een gemiste kans om neutrale en onafhankelijke expertise in huis te krijgen. In de loop der jaren hebben we een gereserveerde doch constructieve samenwerking met de verantwoordelijken kunnen opbouwen temeer daar deze onverbloemd de vinger op de wonde durfden te leggen.

Terecht vermeldt het rapport dat de bedrijfseconomische boekhouding ondermaats wordt gebruikt en de verschillende organisaties meer middelen zouden moeten inzetten tot een accurate boekhouding.

De vraag waarom de bedrijfseconomische boekhouding minder in trek is dringt zich op.

Dertig jaar geleden was de bedrijfseconomische boekhouding naast de btw-listing, de forfaitaire belastingaangifte en het tekenen van de runderkaarten zowat het enige administratieve dat moest gebeuren op een landbouwbedrijf. De bedrijfsadviseurs bespraken de resultaten met de boer en gaven advies om te komen tot hogere producties en lager kosten in functie van de wet van de afnemende meeropbrengsten.

Sinds begin jaren negentig is de administratieve slinger helemaal los geslagen. De bedrijfsadviseurs steken een veelvoud aan energie en tijd in het begeleiden van de bedrijven door het oerwoud van regels en wetten. Geloof ons, geen positief verhaal. Alles en nog wat moet geregistreerd, genoteerd, verwittigd en gearchiveerd worden en dit op straffe van kortingen, boetes en extra controles. Een deel van de administratie hoort toe aan de Overheid die er telkens in slaagt ieder voorstel tot vereenvoudiging om te zetten in een nog ingewikkelder systeem. Een ander deel en tevens groter deel van de administratie is toe te schrijven aan de privé-sector.

IKM, weet u nog wel, was een van de eerste kwaliteitsbewakers, opgericht door sommige landbouworganisaties, de zuivelindustrie en de VLAM.

Toen reeds in 1999, waarschuwde het VAC, de macht over de hoeve wordt overgenomen door derden. Trouwens, zuivel was zeer goed bewaakt door de Nationale Zuiveldienst en de boer besliste nog steeds welke RMO en hoe het hof kon betreden. IKM heeft de inrichting overgenomen.

Naast de administratieve lasten zijn er ook kosten aan verbonden. Iedere registratie dient gecontroleerd te worden. Uit een kort onderzoek in onze informatie blijkt dat de kosten aan registratie en controle, zoals IKM, vegaplan, codiplan, FAVV, VLAM, bodem-staalnames, DGZ, Europgap, bio-controle, een veelvoud zijn van de kost voor een degelijk advies. Temeer daar deze kosten nog geen enkele meerwaarde in de prijsvorming heeft aangetoond.

Zotte kosten

In die context vernieuwen respectabele organisaties stelselmatig het bedrijfseconomisch boekhoudprogramma.

Het Vlaams Agrarisch Centrum heeft het boekhoudprogramma VACwerk geïntegreerd in de VACcent applicatie.

Hiermee slaat de agrarische ondernemer drie vliegen in één klap:
•    hij beschikt steeds over de nieuwste toepassing van de landbouwboekhouding,
•    de bedrijfsrelevante documenten zijn digitaal gearchiveerd en eenvoudig te raadplegen
•    de bedrijfsleider wordt tijdig verwittigd voor nodige acties voor vervaldag zodat hij geen boetes of kortingen oploopt.

We nemen de aanbevelingen in het rapport ernstig en zijn blij te mogen zeggen dat deze reeds lang van toepassing zijn. We maken wel voorbehoud voor de opname van de privégoederen (woning en spaargelden) in de balans.  We hebben steeds in onze lessen en voordrachten gehamerd op een scheiding tussen privé-geldstromen en bedrijf. Tegenwoordig is deze scheiding gemeengoed geworden en gelukkig maar.

De aanbeveling uit rapport dreigt de klok terug te draaien.

Het verslag is degelijk samengesteld en leest vlot. Het duidt zonder commentaar aan dat grote bedrijven verhoudingsgewijs meer beroep doen op “Boeren op een Kruispunt”.  Hier zou een aanbeveling naar de Overheid en in het bijzonder de diensten die het begrip “leefbaar bedrijf” hanteren, gepast zijn.

Wij zijn niet betrokken bij de werking van Boeren op een Kruispunt. Dit geeft ons de mogelijkheid om ongebonden onze mening te geven. We wensen de medewerkers van Boeren op een Kruispunt te feliciteren met de weg die ze afgelegd hebben en het werk dat werd gepresteerd.