02

maart

winstgevend ondernemen

VAC flash

Indien we, onze gebuur, Marc Coucke mogen citeren: “winst moet de finaliteit zijn van ondernemen”, staat dit citaat in schril contrast met de gangbare terminologie in de landbouw. Daar spreekt men al te dikwijls van “loon voor de boer” en een “leefbaar bedrijf”.

Misschien ligt daar de knoop in de onderhandelingspositie van de landbouw ten opzichte van de verdere keten. Wanneer je spreekt over loon voor de boer ten opzichte van ondernemingen die winst nastreven zit je sowieso in een zwakke positie, want je onderhandelt niet over hetzelfde item. Winst is geen loon. Loon is wat je krijgt voor je prestaties en hoe de gever deze prestaties waardeert. Winst is de vergoeding die je krijgt voor de geleverde prestaties, het bedrijfskapitaal, het management enz…

De betrachting om een winstgevend bedrijf uit te bouwen kent een andere invalshoek dan een leefbaar bedrijf te hebben.

Het Vlaams Agrarisch Centrum gaat voor winstgevende bedrijven

Een belangrijk element om te komen tot winst is het bedrijf kennen door te meten en te weten. Om hieraan een bijdrage te leveren hebben we volledig in eigen regie, zonder sponsoring en subsidiëring, de 1ste editie van “Rentabiliteits- en kostprijsanalyse 2012-2016” samengesteld en gepubliceerd.

Onze landbouw is divers. Landbouwbedrijven behouden het gemengde karakter in de bedrijfsvoering om het risico te spreiden. Dit naslagwerk bevat cijfermateriaal over de verschillende sectoren die onze landbouw rijk en kenmerkend is. Vergelijkend cijfermateriaal is belangrijk om het bedrijf te sturen en de rentabiliteit te verhogen. Afhankelijk van de actuele bedrijfssituatie, de marktwerking en de normen, kunnen de cijfers opgenomen worden in de managementplanning van het individueel bedrijf.

Het cijfermateriaal is o.a. gebaseerd op de data van het VAC-landbouwboekhoudprogramma VACWERK.

VACWERK is een digitaal landbouwboekhoudprogramma dat op maat van het bedrijf de noodzakelijke cijfergegevens verwerkt tot een bedrijfsresultaat dat leesbaar en interpreteerbaar is door de landbouwer en tuinder.

We wensen alle deelnemende bedrijven te danken voor de medewerking aan VACWERK. Dankzij hun data kunnen we u dit cijfermateriaal ter beschikking stellen. Maar vooral, dankzij de tips en voorstellen van de VACWERK gebruikers slagen we erin om van VACWERK een performant boekhoudingsysteem te maken, voor en door agrarische ondernemers.

U kan de 1ste editie van “Rentabiliteits- en kostprijsanalyse 2012-2016” raadplegen op onze website: www.vac.eu/vacconsult/bedrijfseconomische-boekhouding