30

maart

wie het kleine niet eert …

VAC flash

De vleesproblematiek blijft de gemoederen beroeren.

In de rubriek “U vraagt” van de Knack kunnen burgers vragen stellen aan een personaliteit over een nieuwsitem. In de Knack van 21 maart werden de vragen voorgeschoteld aan Sonja De Becker, voorzitter van de Boerenbond.

Wij citeren de vraag van Wim Impens uit Ressegem.

In 2014 werd gekozen voor schaalvergroting: enkel bedrijven met minimaal 20 kalven per jaar konden nog subsidies krijgen. Nu wil men producent en consument dichter bij elkaar brengen. Een spreidstand?

Antwoord:

De overheid heeft er, in overleg met de sector, inderdaad voor gekozen om enkel ‘actieve’ landbouwbedrijven te subsidiëren. De drempel is trouwens niet gigantisch: een bedrijf met 20 zoogkoeien is nog steeds klein, zeker in Europees perspectief. Met die grens kozen we ervoor om de sector te professionaliseren: meer focus op bedrijfsvoering en technische resultaten, meer aandacht voor kwaliteit, voedselveiligheid, dierenwelzijn,… Maar dat wil niet zeggen dat consument en producent ver van elkaar staan. Er zijn bijvoorbeeld heel wat Vlaamse bedrijven met een aardige omvang die toch kiezen voor hoeveverkoop.

Het is maar dat u het weet …

De lezer herinnert zich vast nog het VAC-standpunt.

VAC was geen voorstander van een ondergrens van 20 kalvingen. In 2012 hadden 2751 bedrijven minder dan 20 kalvingen op het bedrijf. In theorie verloor een zoogkoebedrijf met 19 kalvingen 3000 euro subsidie. Meer dan een slok op een borrel. Die 3000 euro betekende een stimulans om verder te doen. Verder doen, ook met aandacht voor kwaliteit, voedselveiligheid en dierenwelzijn. En in vele gevallen een directe band met de consument waarbij kwaliteit de norm is.

Industrialisering en professionalisering gaan hand in hand maar dragen niet altijd bij aan kwaliteit. De plaatselijke beenhouwer heeft het moeilijk om op te boksen tegen de grote slagerketens.

Heeft de consument zich al eens afgevraagd hoe een keten erin slaagt om van het openingsuur tot het sluitingsuur in een gigantisch aanbod te voorzien?

Heeft de consument zich al eens afgevraagd wie de gratis kilo gehakt betaalt?

Zowel de grote als de kleine bedrijven zijn slachtoffer van de industrialisering van de voedselketen.