01

september

wat met ons voedsel?

VAC flash

De vakantieperiode is een “uitgelezen” moment om eens een boek ter hand te nemen. Een interessant boek over de uitdagingen waar landbouwers en tuinders voorstaan is het boek ‘Wat met ons voedsel?’.

Het boek is gebaseerd op de visietekst ‘Voedselproductie en voedselzekerheid: de onvolmaakte waarheid’ van de Metaforum-werkgroep ‘Voedselproductie en voedselzekerheid’. U kunt de volledige tekst raadplegen op deze website.

Sinds de dioxinecrisis, het paardenvleesschandaal en de onheilspellende berichten over obesitas heerst er een grote maatschappelijke bezorgdheid rond voedsel. Maar naast de vraag hoe gezond te eten, plaatst de 21ste eeuw ons voor nog veel meer voedseluitdagingen: – Hoe slagen we erin om op een duurzame manier voedsel voor iedere burger te produceren? – Zijn landbouw en behoud van biodiversiteit te verzoenen? – Wat is een duurzaam voedingspatroon? – Hoe groot is de impact van landbouw en veeteelt op het milieu? – Is er nog een toekomst voor de Vlaamse boer?

Wat met ons voedsel?’ geeft op al deze vragen een wetenschappelijk onderbouwd antwoord en presenteert een zienswijze om in de toekomst met de uitputting van grondstoffen, de milieuproblematiek en de nood aan voedselzekerheid om te gaan.

Zullen we erin slagen om voldoende voedsel te produceren voor een groeiende wereldbevolking? Zal iedereen toegang hebben tot voldoende voedsel? Zal de stijging van de voedselproductie niet ten koste gaan van ontbossing en biodiversiteit? Zal de voedselproductie niet bedreigd worden door alternatieve landbouwproducten zoals energiegewassen? Zullen de voedselproductie en de productiestijging geen te grote impact hebben op het milieu? Wat zal de invloed van de klimaatsverandering zijn op de voedselproductie? Hoe zullen de voedselprijzen verder evolueren? Wat is het potentieel van alternatieve productiewijzen? Moeten regio’s streven naar voedselsoevereiniteit? Is de voedselproductieproblematiek in Vlaanderen dezelfde als die op wereldniveau?

Deze vragen reflecteren een grote maatschappelijk bezorgdheid. Burgers, ngo’s, landbouworganisaties en beleid hebben hierover visies die niet altijd gelijklopend zijn. Soms zijn de verschillende verwachtingen zelfs tegengesteld: een hoge productiviteit gaat meestal niet samen met veel biodiversiteit; meer extensieve landbouw met minder externe input betekend productieverlies; kleinschalige landbouw vraagt meer arbeid, terwijl de tewerkstelling in de landbouw wereldwijd daalt.

U merkt het, beste lezer, vele vragen. En zo is ook het boek opgesteld. Vanuit 39 vragen trachten de samenstellers een antwoord te formuleren die een verhelderende kijk geven op de vele uitdagingen. De samenstellers, Tessa Avermaete en Wannes Keulemans, zijn erin geslaagd om met wetenschappelijk onderbouwde denkpistes een waardevolle bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat.

Het boek, paperback 160 blz., is verkrijgbaar bij LannooCampus of de betere boekhandel.

VACFlash Berichten

carnaval

Tot voor de start van het carnavalsseizoen was onduidelijkheid troef betreffende de voorwaarden waaraan …

Lees verder
De landbouw van de toeko...

De maand januari is voorbij. Een maand waarin mooie intenties en wensen worden bekend …

Lees verder
30 dagen zonder klagen

Van 15 januari (blue Monday) tot 14 februari, valentijntjesdag, loopt de “dertig dagen zonder …

Lees verder
Immense wensen

U hebt, beste lezer, het eerste nummer van de nieuwe jaargang van onze VAC-flash …

Lees verder
il positivo

Nu het jaareinde nadert, worden de balansen opgemaakt. We willen van dit medium gebruik …

Lees verder
speeltuin

Heeft u ook de files getrotseerd om Agribex te bezoeken? Agribex, dat haar 70e …

Lees verder
kleine dingen, een werel...

Op 29 september 2017 keurde de Vlaamse Regering het ‘ontwerp van besluit van de …

Lees verder
130 miljoen verder ̷...

Uit de toetsing aan de drempelwaarde blijkt dat in het winterjaar 2016-2017 21% van …

Lees verder
rollercoaster

De lijst “Niet vergeten” bekeken hiernaast? Het lijkt wel een rollercoaster van aandachtspunten die …

Lees verder
begin al eens met peren

Heisa alom. Om de haverklap worden zelfverklaarde experts, pseudo wetenschappers en …

Lees verder