22

november

Warschaupact

VAC flash

Dát het klimaat verandert, durft nog slechts een enkeling te betwijfelen. Maar welk scenario ligt er klaar voor het Vlaanderen van 2050? Die vraag hield ook bio-ingenieur Eline Vanuytrecht bezig. Haar doctoraatsonderzoek toont aan dat we ook in Vlaanderen heel concreet getroffen zullen worden door de klimaatopwarming. De impact op de landbouwproductie en het bodemwater zal niet gering zijn. Ze maakte gebruik van 24 verschillende regionale en mondiale klimaatmodellen om een aantal duidelijke trends voor de oogst en de waterbeschikbaarheid voor de landbouw vast te stellen. “Door de klimaatverandering kan de oogst van wintertarwe tegen 2050 met 10 tot 15 procent toenemen. Verder mogen we verwachten dat de temperatuur in Vlaanderen zo’n 1 tot 3 graden stijgt ten gevolge van toenemende broeikasgasconcentraties. En waarschijnlijk valt er in 2050 in onze regio meer neerslag tijdens de winter en minder tijdens de zomer.” Haar onderzoek schetst een onrustwekkend beeld.

“De kwetsbaarheid van onze landbouw zal toenemen, onder meer doordat de watervoorraden onder druk komen te staan tijdens de droge zomers. Dat is vooral nefast voor de lentegewassen. Door die droogtestress kunnen de oogsten in droge jaren dus lager liggen. In goede jaren, wanneer droogtestress geen grote slachtoffers maakt, profiteren veel gewassen – waaronder aardappelen, wintertarwe en suikerbiet – van de verhoogde CO2-concentraties en zal hun oogst net toenemen. Voor wintertarwe bijvoorbeeld kunnen de gemiddelde oogstcijfers met zo’n 10 tot 15 procent stijgen. Bij maïs niet: daar is de optimale CO2-concentratie nu al bereikt, en zal tegen 2050 het negatieve effect van warmte en droogte doorwegen.” “De klimaatwijziging kan zorgen voor instabiliteit, kwetsbaarheid en een onzeker inkomen.

De boeren moeten niet bij de pakken neerzitten: landbouwers kunnen die hogere temperaturen benutten en vroeger op het jaar zaaien, om de drogere zomers voor te zijn. Of ze zaaien variëteiten die langer groeien om grotere oogsten te krijgen. Variëteiten of gewassen die nu groeien in landen ten zuiden van ons, kunnen bij ons beter gedijen als de temperatuur hier stijgt. En gewassen die nu bij ons groeien, kunnen opschuiven naar het noorden, zoals maïs naar Scandinavië.”
Ir. Vanuytrecht denkt aan eenvoudige beheersmaatregelen op de klimaatswijziging op te vangen. “Boeren gaan niet zomaar aannemen wat iemand achter een bureau hun vertelt. Een relatief kleine ingreep, zoals het bijstellen van zaaidata, dat kan wel. Boeren doen dat nu intuïtief al.”
Bron: De campuskrant KUL.

We waarschuwen de beleidsmakers: budgettaire maatregelen opleggen onder het mom van klimaatwijziging en verborgen agendapunten verwezenlijken werken averechts en dienen geenszins het algemeen belang. Maatregelen die budgettair neutraal zijn en (meestal) van onderuit worden gelanceerd verdienen de grootste aandacht en steun.