06

januari

warme waarden, koude normen

VAC flash

Telkens er in de media berichten worden verspreid over integratie en houding in de maatschappij wordt er om de lieve lust gezwaaid met waarden en normen. De betekenis van waarden en normen zijn totaal verschillend. Waarde is bijvoorbeeld voedselveiligheid en een norm is het bijhouden van een lastenboek. Niet zomaar wordt gesproken van waarden en normen en niet zoals vaak verkeerd geciteerd, normen en waarden, want de normen zijn ondergeschikt aan de waarden. Het door elkaar haspelen van beide begrippen is oorzaak van veel misnoegdheid en onbegrip.

De voorstanders van de Brexit hadden het voortdurend over de waarden van het Britse Koninkrijk en de verfoeilijke Europese normen. Het gevolg kent u.

Trump sprak het liefst over de Amerikaanse waarde “We will make America great again” en sprak zich nooit uit over normen.

Het Europees project was maar mogelijk dankzij de waarden van vrede, voedselzekerheid en welvaart. Langzaam maar zeker is dit uniek project verzand in normen. Het verre Brussel beslist over uw doen en laten, over uw inkomen. Ooit zal dit zich wreken.

Op de website van KVLV lezen we het relaas van Lesley en we citeren:
Onze bedoeling was om met één stal te starten en 32.000 braadkippen te combineren met ons werk in het rusthuis en als vrachtwagenchauffeur. Maar om in het agrarische gebied een woning te mogen bouwen, moesten we al snel uitbreiden naar een leefbaar bedrijf met 60.000 braadkippen”.

Vindt u de waarden en de normen terug?
De waarde is een landbouwbedrijf uit te bouwen in combinatie met een job buitenshuis. De norm is een leefbaar bedrijf van 60.000 braadkippen. De norm, leefbaarheid, gaat boven de waarde. Welke waarde? Trachten een onderneming op te starten in bijberoep in combinatie met werk en gezin.

In dit bedje is de landbouw ziek. 23.995 bedrijven telt Vlaanderen. 23.995 keer een warme waardecreatie voor veilig en smaakvol voedsel. Voldoende om niemand in onze maatschap honger te laten lijden. 20.000 gezinnen die de combinatie werk-inkomen-gezin dagdagelijks realiseren. 20.000 gezinnen met een sociaal actief van jewelste.

Deze waarden zijn zoveel belangrijker dan de vele normen.

Daarom wensen we voor iedereen 365 warme waarde-ervaringen die de koude normen doen vervagen.

Een gelukkig en beter 2017!

VACFlash Berichten

30 dagen zonder klagen

Van 15 januari (blue Monday) tot 14 februari, valentijntjesdag, loopt de “dertig dagen zonder …

Lees verder
Immense wensen

U hebt, beste lezer, het eerste nummer van de nieuwe jaargang van onze VAC-flash …

Lees verder
il positivo

Nu het jaareinde nadert, worden de balansen opgemaakt. We willen van dit medium gebruik …

Lees verder
speeltuin

Heeft u ook de files getrotseerd om Agribex te bezoeken? Agribex, dat haar 70e …

Lees verder
kleine dingen, een werel...

Op 29 september 2017 keurde de Vlaamse Regering het ‘ontwerp van besluit van de …

Lees verder
130 miljoen verder ̷...

Uit de toetsing aan de drempelwaarde blijkt dat in het winterjaar 2016-2017 21% van …

Lees verder
rollercoaster

De lijst “Niet vergeten” bekeken hiernaast? Het lijkt wel een rollercoaster van aandachtspunten die …

Lees verder
begin al eens met peren

Heisa alom. Om de haverklap worden zelfverklaarde experts, pseudo wetenschappers en …

Lees verder
twee ruggen uit een vark...

In 1997 waren er 10135 bedrijven met varkens met gemiddeld 6945 …

Lees verder
wat met ons voedsel?

De vakantieperiode is een “uitgelezen” moment om eens een boek ter …

Lees verder