04

mei

vorstschade fruittelers

VACbond

Brief verzonden Aan Minister-president Geert Bourgeois op 24 april 2017

Geachte Heer Minister-president,
Net nu de einddatum nadert voor het indienen van het schadedossier voor het Rampenfonds tengevolge van het noodweer in 2016 en waarbij de fruitteelt zware schade heeft opgelopen, worden de fruittelers opnieuw geconfronteerd met een zware tegenslag.
In de week van 18-21 april werden temperaturen gemeten tot -6°C. Ondanks alle inspanningen die de fruittelers zich getroosten is de schade enorm.
Er zijn weinig economische sectoren waar op één dag, de jaaromzet zo drastisch gereduceerd kan worden.
Fruittelers kunnen omgaan met weersfenomenen maar twee jaar overbruggen met een gereduceerde omzet is quasi onmogelijk.
We vragen, in naam van onze fruittelers:
1.    Prioritaire behandeling van de aanvragen van het rampenfonds
2.    Voorschotten op het initieel ingediende bedrag zo spoedig mogelijk uitkeren
3.    Volledige afhandeling van de dossiers voor het einde van  de zomer 2017
Door deze uitzonderlijke maatregelen toe te passen, denken we, dat de liquiditeitspositie van de fruittelers ondersteund kan worden.
Met vriendelijke groeten
Namens de fruittelers, aangesloten bij Vlaams Agrarisch Centrum
Danny VANDEBEECK – coördinator VAC

Download: Antwoord van Minister-president Geert Bourgeois