28

april

vorstendom

VAC flash

De aanvragen voor tussenkomst van het rampenfonds voor de schade in 2016 zijn amper ingediend of voor de fruittelers dient zich reeds een volgende ramp aan. De vrieskou van de tweede helft van april hebben een werkelijke ravage aangericht in voornamelijk de appelplantages. De schade is nog niet te overzien doch kondigt zich aan als de zwaarste vorstschade van de laatste jaren.

De vorst toont nog maar eens aan, dat landbouw en tuinbouw niet alleen een kwestie is van administratieve richtlijnen opvolgen en uitvoeren. Neen, ondernemen in land- en tuinbouw is je hebben en houden riskeren en het weer is daarbij een risico-factor. Er zijn geen andere sectoren waar op één nacht een ganse jaaromzet kan verschrompelen tot niets.

In deze context exploiteert en onderneemt de agrarische ondernemer. Meer rigide wetgeving is toonaangevend voor het lage respect dat men kan opbrengen voor deze ondernemers.

Het is in die zin, dat het VAC in het gezamenlijk SALV-Mina advies over het ontwerp-actieplan duurzaam pesticidengebruik 2018-2022 afstand heeft genomen van het gedeelte over de driftreductie en met name om geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken bij windsnelheden van meer dan 3 beaufort, om te vormen naar een verplichte bepaling. Een aanbeveling is er, een verplichting (alweer), die niet kan nageleefd worden om de eenvoudige reden dat de windsnelheid niet kan gemeten worden op dat tijdstip en plaats, is dom.

Door de waterschade van 2016 zijn de rundveehouders  naarstig op zoek gegaan naar alternatieven voor het tekort aan hakselmaïs. Zoals iedere ondernemer tracht hij de aanwezige productiemiddelen (grond) zo efficiënt mogelijk in te zetten om de ruwvoedervoorraad terug aan te vullen.

Echter, het teeltplan 2017 aanpassen aan de noden van 2017 is haast onmogelijk. De gewasdiversificatie weet je wel. Of nog, het behoud van grasland. Beide maatregelen verhinderen de rundveehouder in een efficiënt ruwvoederbeheer.

Maar ja, dat krijg je als de onderhandelingstafel wordt bevolkt door mensen die de voeling met de dagdagelijkse realiteit verliezen en gefocust zijn op hun eigen specialisatie of belang.

Een (aan)gepast beleid, pragmatisch en op maat van de agrarisch ondernemer zou meer soelaas brengen.

Het halsstarrig vastklampen aan regels, wetgeving en verplichtingen is oerdom.

VACFlash Berichten

30 dagen zonder klagen

Van 15 januari (blue Monday) tot 14 februari, valentijntjesdag, loopt de “dertig dagen zonder …

Lees verder
Immense wensen

U hebt, beste lezer, het eerste nummer van de nieuwe jaargang van onze VAC-flash …

Lees verder
il positivo

Nu het jaareinde nadert, worden de balansen opgemaakt. We willen van dit medium gebruik …

Lees verder
speeltuin

Heeft u ook de files getrotseerd om Agribex te bezoeken? Agribex, dat haar 70e …

Lees verder
kleine dingen, een werel...

Op 29 september 2017 keurde de Vlaamse Regering het ‘ontwerp van besluit van de …

Lees verder
130 miljoen verder ̷...

Uit de toetsing aan de drempelwaarde blijkt dat in het winterjaar 2016-2017 21% van …

Lees verder
rollercoaster

De lijst “Niet vergeten” bekeken hiernaast? Het lijkt wel een rollercoaster van aandachtspunten die …

Lees verder
begin al eens met peren

Heisa alom. Om de haverklap worden zelfverklaarde experts, pseudo wetenschappers en …

Lees verder
twee ruggen uit een vark...

In 1997 waren er 10135 bedrijven met varkens met gemiddeld 6945 …

Lees verder
wat met ons voedsel?

De vakantieperiode is een “uitgelezen” moment om eens een boek ter …

Lees verder