14

augustus

VLM Beheerovereenkomsten

VACconsult

Een beheerovereenkomst

  • is een vrijwillige, vijfjarige overeenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij;
  • om extra inspanningen te doen voor het milieu, de natuur en de biodiversiteit in Vlaanderen;
  • in ruil voor een jaarlijkse vergoeding.

Een beheerovereenkomst bestaat uit één of meerdere beheerpakketten. Een beheerpakket omvat maatregelen en voorschriften die gericht zijn op het behoud of de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de natuur of het landschap.

Beheerovereenkomsten starten altijd op 1 januari. Landbouwers kunnen een aanvraag indienen tot en met 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de startdatum.

 

Gedetailleerde info over de verschillende beheerpakketten

Download: Beheerovereenkomst aanleg en onderhoud bloemenstrook

Download: Beheerovereenkomsten hamster

Download: Beheerovereenkomsten grauwe kiekendief

Download: Beheerovereenkomsten akkervogels

Download: Beheerovereenkomsten weidevogels

Download: Beheerovereenkomsten erosiebestrijding

Download: Beheerovereenkomsten kleine landschapselementen

Download: Beheerovereenkomsten soortenrijk grasland

Download: Beheerovereenkomsten perceelsranden

Download: Beheerovereenkomst waterkwaliteit

 

Meer info

Download: Wat te doen bij problemen met het uitvoeren van uw beheerovereenkomst

Download: Tips voor het succesvol inzaaien van grasstroken, bloemenstroken en voedselgewassen

 

Hulp nodig bij de aanvraag?

VAC staat u bij met raad en daad. Via contact vindt u onze gegevens.