30

juli

Vlaamse zuivelbarometer

VACconsult

De Vlaamse zuivelbarometer verschijnt viermaal per jaar.

De conjunctuur in de Vlaamse melkveesector is er in het eerste kwartaal van 2018 op achteruitgegaan. Na een topniveau in september daalt de melkprijs gestaag. De index van het actueel bruto saldo zakt van 112 naar 84. Het voortschrijdend bruto saldo, als maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar, daalt van 103 naar 100.

Lenders S. & Deuninck J. (2018) De Vlaamse zuivelbarometer – Juni 2018, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

Download: ‘De Vlaamse zuivelbarometer juni 2018