16

april

Vlaamse compensatiepremie

VACcount

Naast de corona-hinderpremie voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten, heeft de Vlaamse regering een eenmalige premie aangekondigd van 3.000 euro voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar die door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies lijden.

Enkel wie in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 een omzetverlies heeft van minstens 60% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, komt in aanmerking. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van 60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

De volledige premie van 3.000 euro is er voor zelfstandigen in hoofdberoep en voor zelfstandigen in bijberoep die minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep betalen.

Is de zelfstandige actief in bijberoep en betaalt hij minder dan een zelfstandige in hoofdberoep? Dan komt hij in aanmerking voor een compensatiepremie van 1.500 euro voor zover hij minder dan 80% werkt als werknemer en als zelfstandige een inkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro. Deze premie geldt trouwens ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten.

Een onderneming met meerdere vestigingen, kan in totaal maximaal 5 premies krijgen.