30

oktober

Verwezenlijkingen vac

VACbond

Het Vlaams Agrarisch Centrum heeft getrouw aan zijn missie in een aantal belangrijke dossiers het autonome familiale landbouwbedrijf verdedigd. We hebben een aantal doelstellingen bereikt waar we best trots op zijn.

Opsomming van onze doelstellingen en verwezenlijkingen:

Onderwerp Wat willen we bereiken? Wat hebben we reeds bereikt?
VLIF VLIF steun voor iedereen, ook het gemengde landbouwbedrijf.
 • Afschaffing maximumbedrag uit korte keten. Brutostandaardsaldo uit landbouw moet hoger zijn dan uit verbreding.
 • VLIF-steun voor intreders en niet productieve investeringen vanaf najaar 2015.
MAP5 Standaardisering van alle bodemstalen geldig voor alle verplichtingen en instanties.
 • Wordt een betrachting van de VLM en ALV.
MAP5 Stalmest is geen milieuvervuiler. Stalmest is een bodemverbeteraar en verdient beter.
 • Fosfaat-gehalte in stalmest wordt voor 50% gerekend in klasse I en II gebieden.
MAP5 Uitbreiding opslagtermijn stalmest op de kopakker, mits omkaderende maatregelen.
 • Opslagtermijn is verdubbeld naar twee maanden.
MAP5 Boetes in verhouding tot het milieudelict. Sensibilisatie is efficiënter dan penalisering.
 • Risico-analyse bij de bedrijven.
 • Verlichting administratieve overlast voor goede bedrijven.
 • Boetes volgens overtreding en mestsoort.
MAP5 Burenregeling moet mogelijk blijven.
 • Blijft mogelijk.
PAS IHD Voldoende financiële middelen voor begeleiding “rode” bedrijven.
 • Aantal rode bedrijven is verminderd.
 • Procedure is gekend.
PAS IHD Duidelijke beroepsprocedure.
 • Procedure is gekend.
GLB2020 Een soepele benadering van de vergroeningsmaatregelen tijdens het overgangsjaar.
 • In 2015 en 2016 worden er geen administratieve sancties toegepast.
GLB2020 Zoogkoerechten voor alle rundveeveehouders indien voldaan aan definitie “actieve landbouwer”.
 • Niet bereikt: enkel vanaf 20 zoogkoeien.
GLB2020 Een soepele  overgang naar het systeem van betalingsrechten.
 • Nog afwachten voor december.
Arbeidsveiligheid
Het aantal arbeidsongevallen op de bedrijven moet dalen.
 • Actieprogramma is opgestart.

 

Tijdens het komende syndicale jaar, 2016, zullen de breuklijnen tussen de autonome familiale bedrijven en de industriële landbouw, gesteund door het agro-businesscomplex duidelijker worden. TTIP, globalisering, het belang van het agro-businesscomplex staan voor groei, liefst met minder boeren. Minder boeren zijn lagere kosten???

Gelukkig hebben we een aantal “nieuwe” boeren mogen verwelkomen. Mensen, niet uit de landbouw, die starten in de landbouw.  Ieder met een eigen verhaal, elkeen trots op het ondernemingsmodel waar ze voor staan. Het gamma landbouwproducten breidt zich uit. De consumentengroep wijzigt en de klimaatomstandigheden wijzigen. Dit opent perspectieven.

Als de wind van verandering waait, bouwen sommigen muren, andere windmolens.