24

oktober

Van alle markten thuis

VACademie

Info bij het opstarten van andere activiteiten op je landbouwbedrijf

Infofiches rond multifunctionele landbouw: wet- en regelgeving, subsidies, communicatie- en promotiekanalen en een overzicht van organisaties die je kunnen bijstaan

Wat is multifunctionele landbouw?

Naast jouw landbouwbedrijf kan je één of meerdere activiteiten uitvoeren die gekoppeld zijn aan jouw agrarische onderneming. Dit kan gaan van zorg tot educatie, maar ook recreatie of hoeveproducten aanbieden is mogelijk. Deze multifunctionele landbouw wordt meer en meer gezien als een relevante bedrijfsstrategie die voor een bijkomend inkomen en risicospreiding zorgt. Bovendien draagt dit bij aan de verbinding tussen boer en burger en dus aan een duurzame landbouw.

Wegwijs met praktische infofiches

Ben je land- of tuinbouwer en denk je eraan om een multifunctioneel landbouwnitiatief uit te werken? Dan is de bundel met fiches een nieuw, handig instrument dat je wegwijs maakt.

Ondernemen in de multifunctionele landbouw is arbeids- en kennisintensief en vraagt vaak bijkomende competenties, zoals marketing en sociale vaardigheden. Je moet dus letterlijk ‘van alle markten thuis’ zijn.

De fiches geven voor 20 verschillende vormen van multifunctionele landbouw een overzicht, gaande van  wet- en regelgeving, subsidies tot communicatie en promotie. Aanvullend staat er een overzicht van organisaties die je met raad en daad kunnen bijstaan.

Download: “Infofiches rond multifunctionele landbouw