VACROM

Ons studie- en adviesbureau gespecialiseerd in milieuregelgeving, stedenbouw, ruimtelijke ordening en energie.

  • Milieuvergunningsaanvraag
  • Aanvraag stedenbouwkundige vergunning
  • Beroepsprocedures
  • Algemene coördinatie van multi-disciplinaire dossiers
  • Energie-audit