Sociale wetgeving

De sociale zekerheid is een verzekering voor nu en later. Pensioenopbouw is een must voor zelfstandigen.

Laat u de voordelen van VAPZ berekenen.

Landbouwbedrijven hebben meer en meer nood aan vreemde arbeid. Een correcte loonadministratie en arbeidsbegeleiding is de norm voor een modern bedrijf. Hiervoor doen we een beroep op de diensten van CLB vzw.

 

Samen met onze professionele relatie staan we u met raad en daad bij.