Fiscaliteit

BTW –boekhouding met kwartaalaangifte of de landbouwregeling.

De belastingsaangifte op basis van forfaitaire barema’s, fiscale boekhouding of vennootschapboekhouding.

Vermogensbeheer en onroerende goederen in de successie.

 

Vragen waarop een deskundig antwoord u vele euro’s kan besparen.