Bedrijfseconomische boekhouding

Onze bedrijfseconomische boekhouding is meer dan een “verplichte” VLIF-boekhouding.

Onze boekhouding is het managementinstrument voor uw bedrijf!

Het geeft u inzicht inzake:

  • Technische prestaties
  • Economische prestaties
  • Mestbalans
  • Energiebalans
  • Arbeidskosten
  • Optimalisatie fiscaliteit

dit per bedrijfstak en in totaliteit.

Op basis van de resultatenrekening kan u samen met uw persoonlijke bedrijfsleidingsadviseur berekende strategische beslissingen nemen.

Onze boekhouding kan in boekvorm of online bijgehouden worden. Onze boekhouding is ideaal voor gemengde en verbrede bedrijven. Zonder meerprijs kunt u bijkomende activiteiten opnemen in het boekhoudpakket.

 

Brochure: Rentabiliteits- en kostprijsanalyse 2013-2017

Brochure: Rentabiliteits- en kostprijsanalyse 2012-2016

 

Deze 2 edities werden samengesteld en uitgegeven door het Vlaams Agrarisch Centrum.

Deze naslagwerken bevatten cijfermateriaal over de verschillende sectoren die onze landbouw rijk en kenmerkend is. Het stelt de agrarische ondernemer in de mogelijkheid om de bedrijfsvoering te toetsen en de mogelijkheden te ontdekken in de andere sectoren. Beide edities behandelen de sectoren akkerbouw-ruwvoeder-fruitteelt-varkenshouderij-geitenhouderij-pluimveehouderij-vleesveehouderij en melkveehouderij.

Het cijfermateriaal is gebaseerd op de data van het VAC-landbouwboekhoudprogramma VACWERK.

Dit naslagwerk hebben we, zonder sponsoring en subsidiëring, kunnen samenstellen dankzij de inzet van onze medewerkers. Zij ervaren hoe erfbetreders de bedrijfsleiders aanzetten tot groei. Ondoordachte groei leidt tot een economisch drama.

Daarom is en blijft onafhankelijk advies noodzakelijk.