VACBOND

Wat we zijn, wat we doen en waar we voor staan, kunnen we in een aantal kernbegrippen uitdrukken!

Onafhankelijk
We zijn de enige boerenorganisatie die haar werking uitsluitend financiert met ledenbijdragen en de dienstverlening van het dienstencentrum. We hebben slechts één doel: het welzijn, de welvaart en welstand van onze leden vrijwaren.

Ondernemerschap
Ondernemen is dromen, denken, durven en doen. Maar we moeten wel de kans krijgen. We ijveren dagdagelijks om agrarisch ondernemen met een minimum aan administratieve lasten mogelijk te maken.

Duurzaamheid
Enkel indien boeren en tuinders, overal te  wereld, erin slagen, een degelijk inkomen te verwerven uit de bedrijfsvoering wordt aan de voornaamste vereiste voor duurzame landbouw voldaan.

Groei
We zijn voor groei door ontwikkeling. Hetzij in uitbreiding, hetzij in diversificatie, hetzij in management. Groei zonder ontwikkeling is goed voor het agro-bussinescomplex doch nefast voor de zelfstandigheid en het inkomen van de boer.

Zelfstandigheid
We ijveren voor zelfstandige boeren, die vrij kunnen beslissen over kapitaal en arbeid. Daarom plaatsen we specifieke aandachtspunten van de autonome en familiale landbouw tegenover de industriële landbouw.

Mens
Achter ieder (familiaal) landbouwbedrijf staat een boer en zijn gezin. Ze verdienen aandacht en respect van eenieder. Een boerengezin bouwt een sociaal actief op dat waardering verdient.

Milieu
Milieu verdient onze aandacht. Ondanks de zeer positieve resultaten die de landbouwsector kan voorleggen, blijft de landbouw als partner op het platteland bestempeld als milieuvervuiler. De milieubeweging heeft haar rol. We trachten, pragmatisch, beide zienswijzen te verzoenen, wetende dat de boer zijn inkomen moet halen uit de landbouwproductie.  Het landbouwgebied mag geen reservaat worden.