VACADEMIE

VACADEMIE organiseert in samenwerking cursussen en infovergaderingen in heel Vlaanderen.

VACADEMIE onderzoekt naar en informeert over verbeterde landbouwtechnieken, ondernemerschap, marketing, korte keten, alternatieve teelten, enz…