VACADEMIE

VACADEMIE organiseert in samenwerking cursussen en infovergaderingen in heel Vlaanderen.

VACADEMIE onderzoekt naar en informeert over verbeterde landbouwtechnieken, ondernemerschap, marketing, korte keten, alternatieve teelten, enz…

VACAdemie berichten

Van alle markten thuis

Info bij het opstarten van andere activiteiten op je landbouwbedrijf Infofiches rond multifunctionele landbouw: …

Lees verder
Artisanaal of ambachtelijk?

Guidelines over het gebruik van de terminologie “artisanaal”,  “ambachtelijk” en afgeleiden ervan in productbenamingen …

Lees verder
Gids voor CSA bedrijven

Gids voor CSA bedrijven CSA staat voor ‘Community Supported Agriculture’, landbouw gedragen en ondersteund …

Lees verder