21

december

uitdagingen

VAC flash

Het landbouwrapport 2018 werd op 13 december jl. voorgesteld. Naar onze inzichten is dit een belangrijk naslagwerk om de belangenverdediging voor onze leden te onderbouwen met feiten en cijfers. Daarom werken we intensief mee aan de ontwikkeling van het LARA door deelname aan de stuurgroep en de lectorengroep. Hoe zwaarder de perceptie weegt op het discours, hoe belangrijker het is om over voldoende objectief cijfermateriaal te beschikken om de perceptie te ontkrachten.

 

Het LARA 2018 somt acht uitdagingen op voor de Vlaamse landbouw

De leefbaarheid van de bedrijven staat onder druk door de toenemende volatiliteit, kleine marges en druk naar schaalvergroting en dito kapitaalsbehoefte. De toegang tot het beroep wordt bemoeilijkt door de hoge kapitaalsbehoefte.

De instroom van boeren gebeurt over het algemeen door een intergenerationele opvolging doch het aantal nieuwkomers breidt uit. Ze kunnen nieuwe inzichten en een netwerk buiten de sector meebrengen.

Grond is in Vlaanderen beperkt en er zijn vele gegadigden. Ruimte voor landbouw blijft een zorg voor allen.

Binnen de landbouw- en  tuinbouwsector richten oplossingen zich vooral op efficiëntie om verliezen in de goederenstroom te  voorkomen. Met een moderne term circulaire landbouw genoemd.

We hebben het met zijn allen ervaren. De klimaatsverandering heeft een impact op het landbouwgebeuren. Onderzoeksinstellingen richten proefopstellingen in de zoektocht naar efficiënte technieken.

De consument is onze klant. Hij/zij hecht meer en meer belang aan gezonde en duurzame voedingspatronen. De verschuiving in dit patroon heeft op langere termijn een impact op de productie.

In 2050 woont meer dan twee derde van de wereldbevolking in de stad. Het voedsel voor de stad creëert een geografische en psychologische afstand tussen de consument/stadsbewoner en de producent.

En tenslotte, men kan er niet naast kijken. De datarevolutie grijpt snel om ons heen en zal meer en meer ons doen en laten beïnvloeden.

 

Er zijn twee zekerheden in het leven, de dood en de belastingen

Volgens het LARA2018 is 37% van de bewerkte oppervlakte in eigendom.

Omdat een goed inzicht van het erfrecht (dood en belastingen) bijdraagt tot zekerheden in het ondernemerschap vindt u vanaf nu in onze VAC-flash een artikelenreeks over het nieuwe erfrecht.