15

september

twee ruggen uit een varken willen snijden

VAC flash

In 1997 waren er 10135 bedrijven met varkens met gemiddeld 6945 varkens per bedrijf. In 2015 waren er 4145 bedrijven met varkens met gemiddeld 1443 varkens per bedrijf. Het aantal bedrijven is over omzeggens twintig jaar gedaald met 60%. In dezelfde periode is het aantal varkens gedaald van 7.036.800 stuks naar 5.981.190 stuks. Een daling van 15%. Het aantal zeugen is gedaald van 724.390 naar 429.920 stuks of een daling van 40%. Deze cijfers tonen aan dat de varkenshouderij een performante sector is. Weinig economische sectoren kunnen zulke productieverhogende prestaties voorleggen. Net hier knijpt het schoentje.

Ondanks de uitstekende prestaties bleef het inkomen ondermaats. Zowel op Vlaams niveau als op provinciaal niveau werden de koppen bij elkaar gestoken. Een grote vaststelling: er is een heleboel potentieel in de sector.

Uit de roadmap voor de varkenssector lezen we: “We hebben onderweg fantastische ondernemers ontmoet. Zowel aan de toeleveringskant van voeder, geld en advies, bij de producenten alsook bij de afnemers, verwerkers en verkopers. De meeste lopen niet te koop met hun realisaties, maar doen fantastische dingen en timmeren alle dagen aan de weg, ondanks alles en net daarom.” De gedreven groep kan op twee fronten de rendabiliteit verhogen. Aan productiezijde zijn er nog mogelijkheden betreffende productiviteit door een optimaal biggenmanagement na te streven. Tevens zijn er nog mogelijkheden betreffende kostenefficiëntie. De ideeën en tips zijn voorhanden op oa het varkensloket. Het andere front is de afzet en prijs. Het besef dat een producent zijn productie op een slimme manier moet afstemmen met gelijkgezinde collega’s en op de markt, is rationeel aanwezig.

Tot 17 november kunt u als producent deelnemen aan de openbare raadpleging over een eerlijkere Europese voedselvoorzieningsketen. De Europese Commissie wil input verzamelen om de noodzaak en hoogdringendheid te beoordelen van eventuele maatregelen op EU-niveau om oneerlijke handelspraktijken met betrekking tot agrovoedingsproducten aan te pakken of te reguleren. Zij wil ook de markttransparantie in de hele keten beoordelen en nagaan waar ze kan worden verbeterd. Gezien de behoefte aan een zekere mate van concurrentie, zal de raadpleging helpen beoordelen of er behoefte is aan aanvullende EU-regelingen inzake markt-transparantie. Ten slotte wordt in de vragenlijst gepeild naar de belangstelling voor samenwerking tussen producenten en het gebruik van zogenaamde waardeverdelingsovereenkomsten (het verdelen van winsten en verliezen ten gevolgen van evoluties van de relevante marktprijzen), die al worden gebruikt in sommige sectoren, zoals suiker.

U kunt deelnemen aan de openbare raadpleging via de link op onze website.

Twee fronten, twee ruggen. Beide zijn belangrijk en essentieel.