08

december

speeltuin

VAC flash

Heeft u ook de files getrotseerd om Agribex te bezoeken?

Agribex, dat haar 70e editie achter de rug heeft, is de tweejaarlijkse hoogmis voor de Belgische landbouwer. Het is een “speeltuin” waar de nieuwste machines en innovatieve technieken te bewonderen zijn. In de hallen van Brussels Expo heerste een optimistische sfeer. Zowel vanwege de exposanten, die trots hun verwezenlijkingen tonen, als vanwege de landbouwers die gedurende een dag de kommer en kwel mochten vergeten en dromen van de toekomst.

De inrichters weten dankzij de thema-eilanden de boost en dromen te kanaliseren. De veeteeltsector heeft de gepassioneerde fokker meer dan nodig. Genetica is een niet te onderschatte factor voor de rendabiliteit van een veebedrijf. Fokkers werken dag in dag uit om als laureaat te worden uitgeroepen. Eens laureaat verwerf je naam en faam in de sector.

Met recht en rede werkt Agribex stimulerend voor de agrarische ondernemer. Ook al ga je enkel kijken en dromen, een onderonsje met sectorgenoten kan dikwijls wonderen doen.

Het positivisme van afgelopen week staat in schril contrast met de ongenuanceerde nieuwtjes en berichten die door opiniemakers, belangengroepen en journalisten worden verspreid over de landbouw. De landbouwsector is voor genoemden een speeltuin om niet-gecontroleerde feiten te verspreiden ten gunste van het eigen groot gelijk. Dit voedt het populisme. En waar dit toe leidt, ervaren ze nu in de USA en Groot-Brittannië.

Vorige week deed de Europese Commissie haar visie uit de doeken voor een flexibel, eerlijk en duurzaam gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Eenvoudiger regels en een flexibelere benadering zullen ervoor zorgen dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) echte resultaten oplevert bij het ondersteunen van landbouwers en de duurzame ontwikkeling van de EU-landbouw stuurt.

Het voornaamste initiatief bestaat erin dat de lidstaten meer verantwoordelijkheid krijgen om te kiezen hoe en waar ze hun GLB-financiering investeren om de ambitieuze gemeenschappelijke doelstellingen inzake milieu, klimaatverandering en duurzaamheid te verwezenlijken.

Voor dit laatste zijn we bevreesd. Immers hoe minder macht de politiek heeft op supra-nationaal vlak, hoe meer de politiek ingrijpt op regionaal en lokaal vlak. De regio wordt de speeltuin van de politiek.

Huiveringwekkende gedachte: een vrije en niets ontziende globalisering gespeend van alle gezag en macht van de politiek aan de inkomstenzijde en een overregulerend kader aan de uitgavenzijde.