20

januari

single

VAC flash

De porties voedingsmiddelen voor alleenstaanden die supermarkten steeds meer aanbieden zijn in verhouding te duur. Dat zegt Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a).

Beenders hield een steekproef en stelde vast dat alleenstaanden voor een aantal basisproducten in verhouding veel meer betalen voor een kleine portie dan wanneer ze een standaardproduct kopen dat dient voor grotere gezinnen. “Voor amper 1 eurocent meer kan je bijvoorbeeld 300 gram erwten en wortelen meer kopen, dat is toch niet meer serieus?

Het is begrijpelijk dat de verpakkingskosten voor kleinere hoeveelheden groter zijn dan voor grotere porties maar de huidige prijsverschillen tonen eerder dat de producent teert op meer winst dan dat de effectieve kost moet worden gedekt“, zegt Beenders.

De sp.a’er nodigt sectorfederatie Comeos uit tot een gesprek over deze prijsverschillen.

We springen even van de hak (what’s in a word) op de tak.

Uit een nieuwe studie van het International Food Policy Research Institute blijkt dat stijgende voedselprijzen de armoedecijfers doen dalen, en niet doen stijgen zoals onder meer Oxfam, maar ook het IMF, de Wereldbank en de Wereldvoedselorganisatie tijdens de voedselcrisis van 2008 beweerden. Het onderzoek haalt twee belangrijke verklaringen aan: hogere voedselprijzen betekenen meer inkomen voor landbouwers, en hogere prijzen doen tegelijk ook de lonen stijgen, vooral op het platteland.

Vooral de landbouw, waar veel van de armsten actief zijn, profiteert van hogere voedselprijzen. Daardoor zijn hoge voedselprijzen effectiever in het bestrijden van armoede dan lage voedselprijzen. Hoe komt het precies dat hoge voedselprijzen voor minder armoede zorgen? Headey geeft zelf twee verklaringen voor zijn vaststelling. Hogere voedselprijzen zijn goed voor landbouwers, precies de sector waarin heel wat van de armsten actief zijn. De landbouwproductie neemt toe als de prijzen stijgen, waardoor landbouwers – ook na correctie voor inflatie – meer verdienen. Een tweede verklaring is dat de hogere prijzen de lonen doen stijgen, vooral op het platteland.

Professor ontwikkelingseconomie Jo Swinnen (KU Leuven) corrigeert: “In de landen waar voedsel moet worden ingevoerd, zijn de inwoners gemiddeld slechter af.

Volgens Swinnen moeten ngo’s en internationale instellingen rechtlijniger communiceren over voedselprijzen. Oxfam protesteerde in 2008 tegen de hoge prijzen, terwijl het drie jaar eerder nog ophef maakte over te lage prijzen. “Lage prijzen maken het landbouwers in ontwikkelingslanden onmogelijk om te concurreren. Daardoor verliezen 900 miljoen boeren hun levensonderhoud”, klonk het toen. Ook de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), het IMF, de Oeso en de Wereldbank maakten een gelijkaardige bocht.

De discussie moet niet gaan over de vraag of de prijzen te hoog of te laag zijn”, reageert Thierry Kesteloot van Oxfam België. “Belangrijk is dat de prijzen lonend zijn voor de boeren en zeker de kosten dekken. In het algemeen is het duidelijk dat de prijzen hoger moeten op lange termijn, maar het hangt sterk van de context af. Als de prijzen hoog zijn omdat er niet of te weinig geproduceerd kan worden, dan lossen die hoge prijzen niets op.

Volgens Kesteloot hebben vooral grote prijsschokken een negatief effect. Een studie van de Wereldbank uit 2014 toont aan dat ook bij een verdubbeling van de prijzen de armoede nog sterker daalt dan bij een kleine stijging. Ook Swinnen stipt aan dat hoge prijzen op zich niet voldoende zijn om de armoede te verminderen. “De hogere prijzen moeten ook bij de boeren zelf terechtkomen. Vaak is dat niet het geval, door corruptie of door een slechte infrastructuur.

De essentie beste lezer, eerlijke prijzen voor boeren overal ter wereld is de basis voor alles, werkelijk alles.

VACFlash Berichten

130 miljoen verder ̷...

Uit de toetsing aan de drempelwaarde blijkt dat in het winterjaar 2016-2017 21% van …

Lees verder
rollercoaster

De lijst “Niet vergeten” bekeken hiernaast? Het lijkt wel een rollercoaster van aandachtspunten die …

Lees verder
begin al eens met peren

Heisa alom. Om de haverklap worden zelfverklaarde experts, pseudo wetenschappers en …

Lees verder
twee ruggen uit een vark...

In 1997 waren er 10135 bedrijven met varkens met gemiddeld 6945 …

Lees verder
wat met ons voedsel?

De vakantieperiode is een “uitgelezen” moment om eens een boek ter …

Lees verder
de jevons paradox

Technologische innovaties door het bedrijfsleven vergroten energie-efficiëntie en consumenten zijn steeds …

Lees verder
cijfers en letters

In VAC-flash nr. 15 vindt u de rentabiliteits- en kostprijsanalyse van …

Lees verder
het hoeft niet perfect t...

Het ganse jaar ben je dag in dag uit bezig met …

Lees verder
water

Wij hopen samen met u dat wanneer u de VAC-Flash ter hand neemt, er …

Lees verder
schaapjes op het droge

De schapenhouderij is een kleine sector in het geheel van de …

Lees verder