09

juni

schaapjes op het droge

VAC flash

De schapenhouderij is een kleine sector in het geheel van de landbouw. De sector kampt met het imago dat vooral hobbyisten zich bezig houden met de kweek van schapen. Niets is minder waar.

We mogen de impact op het platteland niet onderschatten, dit tonen recente cijfers over het aantal schapen aan. Een niet onaanzienlijk deel van de natuurlijke en semi-natuurlijke gronden worden beheerd door inzet van schapen.

Het natuurbeheer door begrazingsprojecten, het marktgebeuren rond lamsvlees en het beheer van de kuddes vragen een groter professionalisme van de schapenhouder.

Het demo-project “Schapenhouder zoekt rendabiliteit!” verschaft de schapenhouders meer inzicht in de markt- en foktechnische factoren die de rendabiliteit van een slachtlamproducerend bedrijf beïnvloeden.

Het project startte met een ruime bevraging van schapenhouders, via een inzicht in bestaande managementsprogramma’s en nadien gevolgd door een actualisatie van een rendabiliteitsmodel en het ontwikkelen van een berekeningstool.

Door het analyseren van de huidige kosten- en opbrengstenstructuur op een aantal geselecteerde bedrijven kan men de spreiding van het arbeidsinkomen koppelen aan de wijze van bedrijfsuitbating. De vergaarde data werd gebruikt als basis voor het ontwikkelen van een berekeningstool waarmee een schapenhouder voor zijn eigen bedrijf kan simuleren wat de impact van een bepaalde managementaanpassing kan zijn. Bijvoorbeeld om een beeld (productiekost versus verkoopsprijs) te krijgen wat het voor- of nadeel is om slachtlammeren 100 gram meer krachtvoeder per dag te geven. Of ook de impact te bepalen van bepaalde preventieve maatregelen (bv. een vaccinatie).

De schapenhouders op basis van het rendabiliteitsmodel de impact van resultaten en beslissingen op het inkomen duiden.

U vindt in VAC-flash nr. 12 van 9 juni 2017 en volgende flash de resultaten van de studie rond de relatie tussen voederkosten en rendabiliteit op een slachtlamproducerend bedrijf.
De dieren dienen in elke levensfase beredeneerd gevoederd te worden, waarbij de schapenhouder zich voortdurend de volgende vragen stelt: Kan het anders? Kan het goedkoper? Is goedkoper ook beterkoop? Hoe oogst ik kwalitatief beter voeder?

Vragen die terecht dienen gesteld te worden in een weinig rendabele sector.

In feite, vragen die in iedere sector voortdurend dienen gesteld te worden.

VACFlash Berichten

rollercoaster

De lijst “Niet vergeten” bekeken hiernaast? Het lijkt wel een rollercoaster van aandachtspunten die …

Lees verder
begin al eens met peren

Heisa alom. Om de haverklap worden zelfverklaarde experts, pseudo wetenschappers en …

Lees verder
twee ruggen uit een vark...

In 1997 waren er 10135 bedrijven met varkens met gemiddeld 6945 …

Lees verder
wat met ons voedsel?

De vakantieperiode is een “uitgelezen” moment om eens een boek ter …

Lees verder
de jevons paradox

Technologische innovaties door het bedrijfsleven vergroten energie-efficiëntie en consumenten zijn steeds …

Lees verder
cijfers en letters

In VAC-flash nr. 15 vindt u de rentabiliteits- en kostprijsanalyse van …

Lees verder
het hoeft niet perfect t...

Het ganse jaar ben je dag in dag uit bezig met …

Lees verder
water

Wij hopen samen met u dat wanneer u de VAC-Flash ter hand neemt, er …

Lees verder
schaapjes op het droge

De schapenhouderij is een kleine sector in het geheel van de …

Lees verder
cyberaanval

De wereld werd afgelopen week geconfronteerd met een nooit geziene wereldwijde cyberaanval. Terecht werd …

Lees verder