24

april

SALV jaarverslag 2016

VACconsult

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij adviseert de beleidsmakers, in hoofdzaak de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement, over landbouw en visserij in de brede zin van het woord.

Download: “Jaarverslag 2016”