21

november

SALV-advies

VACbond

Aanbevelingen voor een betere regelgeving

De Vlaamse Regering vraagt  prioritaire voorstellen voor het verlagen van de regeldruk, verdere administratieve vereenvoudiging en een verbetering van de praktische toepasbaarheid van Vlaamse (en Europese) regelgeving.

Download: “Advies: aanbevelingen voor een betere regelgeving