12

augustus

MAP6

VACconsult

Met het 6de actieprogramma ambieert Vlaanderen dan ook een reductie van de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw om de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelstellingen. Het uitgangspunt is een aanpak die een verdere loskoppeling van de economische activiteit en de milieu-impact nastreeft. Er wordt ingezet op het verhogen van de effectiviteit van het bestaande beleid door een betere handhaving en implementatie en op een gebiedsgerichte aanpak die maatregelen doelmatig inzet in gebieden waar een afstand tot de te bereiken doelen bestaat.

Download: MAP6

Download: MAP6 overzicht wijzigingen

Download: MAP6 uitrijregeling

Op woensdag 22 mei werd MAP 6 goedgekeurd in het Vlaams parlement. Na de verschillende toelichtingen georganiseerd door de VLM wordt duidelijk wat de gevolgen zijn voor de land- en tuinbouwers.

Download: MAP6 toelichting

De onderstaande toelichting is uitgebreider. In deze presentatie vindt u meer provinciale kaarten met de gebiedstype-indeling en extra voorbeelden.

Download: MAP6 toelichting vergaderingen

Download: MAP6 – Normen en Richtwaarden 2019

Download: MAP6 – Schema gebiedsgerichte maatregelen