07

mei

SALV-advies MAP6

VACconsult

Van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans ontvingen de SALV en de Minaraad de vraag om advies te geven over het 6de Mestactieprogramma (MAP6) en meer concreet over de doorvertaling hiervan in het Mestdecreet. Dit actieprogramma wordt immers om de vier jaar herbekeken en bijgestuurd in uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. De bedoeling is om de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren zodat onze oppervlaktewateren en grondwater de gewenste toestand zouden bereiken.

 

Download: SALV-advies MAP6