07

juni

SALV advies klimaat

VACconsult

Werk maken van een degelijk klimaatbeleid is van groot strategisch belang

De land- en tuinbouwsector, de leverancier van ons voedsel, is zeer kwetsbaar bij klimaatverandering. De sector dient daarbij niet alleen gezien te worden als deel van een probleem, maar ook als oplossing.

Landbouw realiseerde al een reductie in uitstoot van broeikasgassen van 26% tegenover 1990. Ook in de toekomst zal deze sector zijn verantwoordelijkheid blijven opnemen. De Raad vraagt wel om rekening te houden met de reeds geleverde inspanningen en met de draagkracht van de sector.

Download: ‘Advies klimaat