16

augustus

Safety First

VAC flash

Halverwege de zomer kunnen we spreken over uitzonderlijk veel berichtgeving over ongevallen. Zelfs de trein, één van de veiligste transportmiddelen, ontsnapt er niet aan. In sommige gevallen is de mens medeverantwoordelijk aan de oorzaak van het ongeval.

In de media worden de overheid en de inrichtende instanties herinnerd aan de plicht om adequate veiligheidsmaatregelen te nemen. Bij ieder bewegend voorwerp is er een veiligheidsrisico. De overheid en de inrichtende instanties kunnen veiligheidsmaatregelen uitdenken tot aan de grens van de beweeglijkheid van het voorwerp. Een stilstaand voorwerp heeft de hoogste veiligheid.

In alle veiligheidsvoorschriften botst men uiteindelijk op het menselijk falen. Onachtzaamheid en verkeerde inschattingen zijn vaak oorzaak van het menselijk falen.

Nu de oogstperiode stilaan aanbreekt, willen we u, landbouwers, wijzen op de veiligheidsrisico’s van het landbouwtransport op de landbouwwegen.

Vooreerst, zorg ervoor dat de trekker en getrokken materiaal aan minimaal alle wettelijke voorschriften voldoen. Controleer voor het in verkeer brengen of alle veiligheidselementen werken. Hou rekening met het laadvermogen, volume en snelheid.

Hou tevens rekening met de wijzigende omgeving. Het verkeer wordt hedendaags gekenmerkt door andere vormen van verkeersparticipatie. De meest vreemde deelnemers duiken op in het verkeer.

De landbouwwegen, mooi gebetonneerd en geasfalteerd, zijn een uitgelezen parcours voor fietsers. De fietser van heden fietst tegen een snelheid van 30 km per uur, dankzij het lichte materiaal en training of dankzij de elektrische aandrijving. Tevens stijgt het aantal ‘jeugdige senioren’. In bepaalde delen van het land is het gebruik van een vespa een echte hype. Denk eraan bij het inschatten van het rijgedrag, dat de meeste vespa-rijders geen of te weinig rij-ervaring hebben om gezwind het landbouwgevaarte te ontwijken. Naast voetgangers, (elektrische) fietsers en scooters ontdekken skeelers, skateboarders, ligfietsers en andere segways de geneugden van het platteland, elk met eigen mogelijkheden en beperkingen.

Onmiskenbaar is de ingesteldheid van de weggebruiker gewijzigd. Het steeds geconnecteerd moeten zijn met de rest van de wereld om de volgers via facebook en twitter terwille te zijn, is een aanslag op de oplettendheid van de gebruiker. Hou rekening met de multitaskers, zelfs in hun vrije tijd.

Tot slot, bewaar uw kalmte en tracht rustig te werken, want denkt, een ongeval kan uw arbeidsorganisatie aardig verstoren. En tracht ondertussen te genieten …