13

oktober

rollercoaster

VAC flash

De lijst “Niet vergeten” bekeken hiernaast?

Het lijkt wel een rollercoaster van aandachtspunten die de agrarische ondernemer onder de loep moet nemen om aanspraak te kunnen maken op premies en om boetes wegens laattijdige aangiftes te vermijden. Dit komt bovenop de “normale” bedrijfswerkzaamheden.

Waarlijk, dit is geen lachertje!

Onze missie getrouw,
We nemen de administratieve last weg…
… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om
te doen waar hij goed in is: ‘boeren
hebben we VACcent ontwikkeld.

VACcent is ons digitaal klantenplatform waarin de landbouwboekhouding (VACwerk), de bedrijfdocumenten (Archief) en een alertsysteem (Calling) zijn geïntegreerd.

Het VACwerkprogramma is uw landbouwboekhoudprogramma. Het woordje “uw” wordt letterlijk genomen. Voortdurend passen we het programma aan uw wensen aan. Het afgelopen jaar werd het programma uitgebreid met een “korte keten” module waarmee de “rechtstreekse verkopers” in staat zijn de rendabiliteit van de rechtstreekse verkoop te berekenen. Tevens werd een veebewegingstool ontwikkeld waarmee je in een oogopslag de veebeweging op haar correctheid kunt controleren.

Van het Archief wordt dankbaar gebruik gemaakt. Alle bedrijfsrelevante documenten kunt u er raadplegen van op uw PC, laptop of smartphone.

Calling bezorgt u enerzijds nuttige informatie over de mogelijkheden en items die zich aandienen. De informatie wordt gefilterd op maat van uw bedrijf zodat u verlost bent van onnodige en niet relevante nieuwtjes en info. Tevens worden uw aangiftes opgevolgd. Als VACcent klant wordt u per mail, SMS en tenslotte via de telefoon verwittigd dat u nog tijdig een actie moet ondernemen. Het systeem heeft zijn deugdelijkheid reeds bewezen. Menig landbouwer en tuinder werd behoed voor een laattijdige aangifte of actie.

Als VACcent klant heeft u recht op een gratis doorlichting van uw energiekosten en gaan we op zoek naar de goedkoopste energietarieven voor uw bedrijf. De administratieve rompslomp nemen wij ook voor onze rekening.

Geïnteresseerd?

Contacteer ons voor meer informatie.

VACFlash Berichten

speeltuin

Heeft u ook de files getrotseerd om Agribex te bezoeken? Agribex, dat haar 70e …

Lees verder
kleine dingen, een werel...

Op 29 september 2017 keurde de Vlaamse Regering het ‘ontwerp van besluit van de …

Lees verder
130 miljoen verder ̷...

Uit de toetsing aan de drempelwaarde blijkt dat in het winterjaar 2016-2017 21% van …

Lees verder
rollercoaster

De lijst “Niet vergeten” bekeken hiernaast? Het lijkt wel een rollercoaster van aandachtspunten die …

Lees verder
begin al eens met peren

Heisa alom. Om de haverklap worden zelfverklaarde experts, pseudo wetenschappers en …

Lees verder
twee ruggen uit een vark...

In 1997 waren er 10135 bedrijven met varkens met gemiddeld 6945 …

Lees verder
wat met ons voedsel?

De vakantieperiode is een “uitgelezen” moment om eens een boek ter …

Lees verder
de jevons paradox

Technologische innovaties door het bedrijfsleven vergroten energie-efficiëntie en consumenten zijn steeds …

Lees verder
cijfers en letters

In VAC-flash nr. 15 vindt u de rentabiliteits- en kostprijsanalyse van …

Lees verder
het hoeft niet perfect t...

Het ganse jaar ben je dag in dag uit bezig met …

Lees verder