13

oktober

rollercoaster

VAC flash

De lijst “Niet vergeten” bekeken hiernaast?

Het lijkt wel een rollercoaster van aandachtspunten die de agrarische ondernemer onder de loep moet nemen om aanspraak te kunnen maken op premies en om boetes wegens laattijdige aangiftes te vermijden. Dit komt bovenop de “normale” bedrijfswerkzaamheden.

Waarlijk, dit is geen lachertje!

Onze missie getrouw,
We nemen de administratieve last weg…
… zo houdt ‘de boer’ de handen vrij om
te doen waar hij goed in is: ‘boeren
hebben we VACcent ontwikkeld.

VACcent is ons digitaal klantenplatform waarin de landbouwboekhouding (VACwerk), de bedrijfdocumenten (Archief) en een alertsysteem (Calling) zijn geïntegreerd.

Het VACwerkprogramma is uw landbouwboekhoudprogramma. Het woordje “uw” wordt letterlijk genomen. Voortdurend passen we het programma aan uw wensen aan. Het afgelopen jaar werd het programma uitgebreid met een “korte keten” module waarmee de “rechtstreekse verkopers” in staat zijn de rendabiliteit van de rechtstreekse verkoop te berekenen. Tevens werd een veebewegingstool ontwikkeld waarmee je in een oogopslag de veebeweging op haar correctheid kunt controleren.

Van het Archief wordt dankbaar gebruik gemaakt. Alle bedrijfsrelevante documenten kunt u er raadplegen van op uw PC, laptop of smartphone.

Calling bezorgt u enerzijds nuttige informatie over de mogelijkheden en items die zich aandienen. De informatie wordt gefilterd op maat van uw bedrijf zodat u verlost bent van onnodige en niet relevante nieuwtjes en info. Tevens worden uw aangiftes opgevolgd. Als VACcent klant wordt u per mail, SMS en tenslotte via de telefoon verwittigd dat u nog tijdig een actie moet ondernemen. Het systeem heeft zijn deugdelijkheid reeds bewezen. Menig landbouwer en tuinder werd behoed voor een laattijdige aangifte of actie.

Als VACcent klant heeft u recht op een gratis doorlichting van uw energiekosten en gaan we op zoek naar de goedkoopste energietarieven voor uw bedrijf. De administratieve rompslomp nemen wij ook voor onze rekening.

Geïnteresseerd?

Contacteer ons voor meer informatie.