12

september

reactie vac: dierenmishandeling

VACbond

Hierbij reactie op het nieuwe schandaal in het slachthuis van Izegem

Als de beelden waarheidsgetrouw zijn, is dit een nieuwe shock. Niet alleen voor de slachthuissector, maar ook voor de veetelers. Ondanks dat de veetelers nog maar eens geen betrokken partij zijn, zal dit opnieuw een weerslag hebben op de markt en op de prijzen. Bovendien werden deze ochtend in een bepaalde kwaliteitskrant de veehouders al onmiddellijk over dezelfde kam geschoren wat we uiteraard ten zeerste betreuren.

Na de beelden van de broeierij, waar Animal Rights bepaalde beelden zou in scene gezet of gemanipuleerd hebben, willen we echter voorzichtig zijn met al te voorbarige conclusies. Twee weekends geleden waren we immers nog op bezoek op een veeteeltbedrijf van de groep Verbist te Oosterzele waar alles in het teken staat van het comfort en de rust van de dieren. Iedereen weet dat wanneer dieren met stress geslacht worden dit een negatieve impact heeft op de kwaliteit van het vlees.

We begrijpen dat Animal Rights respect wil afdwingen voor het levende wezen dat een dier is. Langs de andere kant moeten ze er zich ook van bewust zijn dat 80% van de consumenten nog graag een stukje vlees op zijn bord heeft. Wij willen dan ook graag de hand uitsteken om samen naar oplossingen te zoeken om dierenleed maximaal te voorkomen, maar dat we niet met een extremistische partij willen aan tafel gaan zitten.

Naar aanleiding van de commotie rond het slachthuis van Tielt, stelden we ons al de vraag of dit te maken heeft met de grootschaligheid waar onze voedselproductie mee geconfronteerd wordt. Door de normen voor EU-slachthuizen was er geen plaats meer voor kleine spelers waar volgens ons sociale controle nog altijd gemakkelijker zou zijn dan in grote bedrijven. Ook de niet aflatende druk van de grootdistributie in de wedren naar de goedkoopste prijzen doet hier geen goed aan. We vinden de reactie van de grootdistributie om onmiddellijk hun afnames stop te zetten geen goed signaal. Een beter signaal zou zijn om eerlijke prijzen uit te betalen zodat elke schakel kan investeren in de juiste opleiding van zijn medewerkers.

Misschien moet er ook eens bekeken worden of kleine spelers die zich beperken tot de Belgische markt, of zelfs enkel hun eigen thuisverkoop, geen mogelijkheden kunnen krijgen om op het eigen bedrijf, of via een mobiele installatie, hun dieren te (laten) slachten. Uiteraard volgens de regels van de kunst met respect voor het welzijn, en de voedselveiligheid, maar met beperkte financiële investeringen én de zekerheid voor ons als veehouder dat we ons dier, dat ons kent, in alle rust en kalmte kunnen begeleiden tot op het ogenblik dat het verdoofd wordt.

Uiteraard is dit niet de mirakeloplossing, maar met elk dier dat er zich niet van bewust is dat het enkele dagen later op een bord ligt, zetten we een stap vooruit in de goede richting.

Koen Van den Noortgate
VACbond