13

oktober

Programmatische Aanpak Stikstof

VACrom

Wilt u  een (her)berekening van de impactscore van uw bedrijf in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS)?

Neem dan contact op met VACrom en bezorg ons de volgende gegevens:

  1. Landbouwernummer
  2. Ligging van de stal(len): adres of kadastrale perceelnummers
  3. Soort en aantal te stallen dieren, uitgesplitst per categorie in de huidige (vergunde) en de gewenste toestand
  4. Per stal: stalsysteem, (eventueel) ammoniakreducerende maatregelen, indeling van de diercategorieën in de stallen, nokhoogte en ventilatiesysteem (natuurlijk, mechanisch…)
  5. Mestopslagcapaciteit
  6. Uren (of dagen) per jaar dat de dieren beweid worden