27

april

pravda

VAC flash

Tijdens onze talrijke contacten met landbouwers en tuinders viel het woord, “Pano-uitzending”. De landbouwers en tuinders spreken over moedige getuigenissen, eindelijk eens iemand die het durft zeggen, een ‘schande’ om te spreken over blijvers en wijkers. Trouwens, volgens Van Dale betekent ‘wijken’ o.a. achteruitgaan, uit de weg gaan. De term wijkers en blijvers werd reeds in 2010 gehanteerd in een studie van het Departement landbouw. De term ‘schandalig’ is ingegeven door de angst dat je misschien de volgende wijker bent, goed wetende dat je slim boert, dat je rekent en doordachte beslissingen neemt. Niemand wenst wijker te worden. Maar de ontplooiingskansen worden je ontnomen.

In de Pano reportage ging het over het reilen en zeilen in de veilingen. Bij de start van de GMO-regeling konden telersverenigingen opgericht worden om toegang te krijgen tot de GMO-gelden. Vanuit het VAC werden in de jaren negentig succesvolle telersverenigingen opgericht. Ondernemende autonome tuinbouwbedrijven groepeerden zich tot een telersvereniging om de uitdagingen op maat van het bedrijf aan te gaan en dit met volledige inspraak van de tuinders.

Helaas, ondanks alle mooie woorden over ondernemerschap en zelfstandige familiale bedrijven werden, onder druk van, de voorwaarden tot het oprichten van een telersvereniging aangepast zodat de facto de veilingen telersverenigingen werden. Macht is en blijft belangrijker dan agrarische ondernemingen alle kansen toe te bedelen.

In de reportage werd gesproken over een kostendekkende prijs. De kostprijs is per definitie verschillend per bedrijf. Interessanter is het om de prijsvorming te bekijken.

Vaak wordt verwezen naar de wereldmarkt. Bekijken we even illustratief de suikerprijs. Van een wereldmarkt gesproken. De Belgische suikerbietprijs ligt meer dan 25% lager dan de prijs die de Nederlandse suikerbietteler ontvangt. Oorzaak? Wereldmarkt??

Op VILT en PlattelandsTV werd amper bericht over de inhoud van de Panoreportage. De aandacht ging, geschrokken van de reacties, naar het verkeerd citeren en manipuleren van een 2,5 uur durend interview.

Oudere lezers herinneren zich nog wel dat het nieuws uit Rusland, het vroegere USSR werd geregisseerd door de Pravda, het officiële orgaan van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. Het blad werd opgedoekt in augustus 1991.

De doelgroep, zoveel is duidelijker geworden de afgelopen dagen, hebben geen boodschap aan gemanipuleerd nieuws en voelen zich ook in de berichtgeving in de steek gelaten.