25

mei

plastieken televisie

VAC flash

Plastiek kunnen we uit ons dagdagelijkse leven niet meer wegdenken. Ook als agrarisch ondernemer hebben we er vaak dagelijks mee te maken. Plastieken bussen met allerhande vloeistoffen of de kuilplastiek om het voeder voor onze dieren te bewaren.

Veelal is plastiek gemaakt van aardolie. Ongetwijfeld kennen de meeste mensen ook bio-afbreekbare plastiek, gemaakt van planten. Al dan niet van reststromen van de menselijke voeding. Als aardolie een beperkte grondstof is, dan zijn planten dit uiteraard niet.

De technologie staat niet stil, en misschien hebben we over enkele jaren wel een kuilfolie van bioplastiek. Na gebruik op de kuil, een bacterie of een enzym erover strooien en een jaar later te gebruiken als compost op het veld …

Belachelijk? Voor de ene misschien wel, voor een ander zeker een uitdaging. De dag van vandaag is onze gebruikte kuilfolie echter nog steeds voor ons landbouwbedrijf een afvalstof.

Laat het de voorbije tijd in het Vlaams Parlement nu ook net over afval gegaan hebben. Niet zozeer over onze kuilplastiek, maar wel over het huishoudelijk afval en wat vooral in de pers kwam, over het zwerfafval. Nog iets wat we als landbouwer maar al te goed kennen. Organisch afval tot daar aan toe, dat zorgt voor wat visuele hinder, of wat andere kleine hinder. Echter, plastiek, blik en glas zorgen voor veel meer problemen: oponthoud door al dan niet gebroken machines bij de oogst, afgekeurde oogsten door het opgeraapte afval of nog erger: koeien die na een pijnlijke lijdensweg er het leven bij laten.

In het Vlaams Parlement ging de discussie onder andere over de kosten en de baten van het afvalplan dat voorgesteld werd door Minister Schauvliege. Sommige partijen waren niet te spreken over de kosten voor de bedrijven. Waarschijnlijk waren de partijen niet aanwezig wanneer er over wetten en decreten gediscussieerd werd met betrekking tot bepaalde landbouwzaken.

Als landbouwer hebben we al vele wetten op ons zien afkomen die ons een aardige duit gekost hebben, en waarvan er na vele jaren nog altijd niemand echt kan zeggen hoe effectief ze zijn.

Mensen die een uitdaging aangaan, zijn mensen met een visie, die weten waarheen, en ook op lange termijn de impact willen kennen.

Helaas hebben we ook nog veel te maken met mensen die hun visie vaak niet verder reikt dan hun televisie.