24

maart

standpunt VAC: dierenmishandeling

VACbond

Hierbij een korte beschouwing van het Vlaams Agrarisch Centrum.

Bij het VAC zijn we geschokt door de beelden uit het slachthuis te Tielt.
Onze landbouwers doen er alles aan om hun producten met de grootste zorg te behandelen. Immers, hoe beter zowel planten als dieren behandeld worden, hoe sneller ze groeien en des te sneller kunnen ze vermarkt worden.
Dergelijke beelden zullen hun effect op de markt niet missen. Dit kunnen we missen als kiespijn, want ondanks dat er geen veetelers in betrokken zijn, zullen ze toch mee delen in de klappen.
Misschien moeten we ons ook de vraag stellen of dit niet het failliet is van de industriële voedselketen. In een dergelijk groot slachthuis is er duidelijk geen enkele vorm van sociale controle. Mochten er meer kleinere slachthuizen zijn, waar de veetelers zelf hun eigen dieren naartoe brengen, kunnen ze hun eigen dieren volgen tot het ogenblik dat ze geslacht worden. Daarnaast zouden meer kleine spelers ook zorgen voor betere prijzen.  De lage prijzen werken dit soort gedrag mee in de hand: de dieren hebben toch geen waarde.
Wij roepen dan ook alle instanties op om dit probleem ten gronde aan te pakken.  Als landbouwers zijn we de beste bij de controles van het FAVV, nu is het aan de volgende stap in de keten om even goed en zelfs beter te doen.
Koen Van den Noortgate
VACbond