13

september

OVERKILL

VAC flash

De komkommertijd is voorbij en we zullen het geweten hebben. Gedurende bijna drie maanden werd ons televisietoestel overdonderd met eindeloze herhalingen en heruitzendingen. Niets betekende nieuwsfeiten werden door de media uitgesmeerd over meerdere bladzijden. Begin september geraakt de digibox overbelast met nieuwe programma’s en tuimelen politici over mekaar heen om te ontkennen dat de verkiezingscampagne is begonnen.

Samen met andere organisaties voor zelfstandigen, ondernemers en bedrijven zijn we reeds gedurende jaren vragende partij voor een werkbare administratie en dus een verlaging van de administratieve (over)last. Men hoopt middels de digitalisering van de administratie de last voor de bedrijven te verminderen.

De recente briefwisseling aangaande de steun voor de inzaai van groenbedekkers past niet in deze doelstelling. We begrijpen dat de termijn tussen het einde van de vakantieperiode en de uiterlijke datum van 14 september bijzonder kort is, doch overleg met de landbouworganisaties, desnoods via de digitale snelweg, had vele dezer dagen gestelde vragen kunnen voorkomen.

Een bloemlezing van de vragen gesteld door onze leden:
• Kon de bevestiging niet geïmplementeerd worden via het E-loket?
• Is eender welke omschrijving van bevestiging via e-mail rechtsgeldig?
• Waarom moet een landbouwer die geen wijzigingen heeft te melden, toch nog een bevestiging bezorgen?
• Worden onbevestigde aanvragen sowieso niet uitbetaald?
• Blijven onbevestigde aanvragen verstoken van verhoogde bemestingsnormen?
• Zijn er redenen van overmacht geldig om niet tijdig te bevestigen?
• Waarom zijn de brieven niet terug te vinden in de brievenbox op het E-loket?

We hebben inmiddels deze vragen overgemaakt aan het overleg. Ondertussen heeft het VAC-dienstencentrum alle klanten die groenbedekkingspremie hebben aangevraagd persoonlijk gecontacteerd en geïnformeerd om tijdig de bevestigingen en eventuele wijzigingen aan de buitendiensten te bezorgen.