09

april

malafide staalnemers

VACconsult

Waarschuwing voor malafide staalnemers

Sinds begin dit jaar dienen de staalnames voor verlaging van de fosfaatklasse vooraf aangemeld te worden via de mestloket (Snapp).

Om de administratieve lasten te verlagen, stellen sommige staalnemers voor om via een volmacht de staalname te registeren.

Echter, we stellen vast en worden hierover ook gecontacteerd door de teeltbegeleiders, dat staalnemers een overaantal stalen bestellen die geen enkel nut hebben voor het bedrijf.

We hebben deze malafide praktijken gemeld aan het betreffende labo (zie beneden) en aan de Mestbank.

Tip: geef staalnemers niet zomaar een volmacht.  Indien u twijfelt, laat uitzoeken of een verlaging van fosfaatklasse nuttig kan zijn en op welke percelen.

Brief aan labo

Geachte,

Tijdens onze intensieve contacten met landbouwers is gebleken dat sommige staalnemers van uw labo voorstellen,  om via een volmachtverlening,  in naam van de landbouwer staalnames voor wijziging van de fosfaatklasse op het mestloket (Snapp) bestellen.

Tevens hebben zogenaamde “erfbetreders” ons deze gang van zaken gemeld.

We begrijpen dat de staalnemers de administratieve (over)last willen beperken voor de landbouwer, doch we stellen steekproefgewijs vast dat een aantal stalen onnodig worden aangemeld.

Zo hebben we kennis van een rundveehouder waarvan de staalnemer meer dan 20 percelen heeft aangeduid om een fosfaatstaal te nemen, waarvan meer dan 10 stalen op grasland.

U weet ongetwijfeld dat een verlaging van fosfaatklasse van klasse IV naar klasse I op grasland geen nut heeft wanneer de rundveehouder bemest met drijfmest aangezien de dierlijke stikstof de beperkende factor is.

Voor de volledigheid heeft een daling van de fosfaatklasse wel nut bij derogatiepercelen, doch het voordeel is beperkt tot 2 ton per ha.

De kostprijs van deze ganse operatie bedraagt minstens €950 voor zinloze staalname.

Als organisatie ondersteunen we het ondernemerschap van de agrarische ondernemers.  In het kader van deze opdracht hebben we u dit bericht willen versturen en sturen we via onze kanalen een waarschuwing uit.

U wil begrijpen dat zulke praktijken de naam en faam van uw labo in een slecht daglicht stelt en vraag dat u deze informatie intern wil behandelen.

In het kader van onze belangenverdediging hebben we een afschrift van deze brief aan de Mestbank bezorgd.

Geachte,

Tijdens onze intensieve contacten met landbouwers is gebleken dat sommige staalnemers, via een volmachtverlening,  in naam van de landbouwer staalnames voor wijziging van de fosfaatklasse op het mestloket (Snapp) bestellen.

Tevens hebben zogenaamde “erfbetreders” ons deze gang van zaken gemeld.

We begrijpen dat de staalnemers de administratieve (over)last willen beperken voor de landbouwer, doch we stellen steekproefgewijs vast dat een aantal stalen onnodig worden aangemeld.

In bijlage vindt u de brief die we verstuurd hebben naar het betreffende labo.

Wij  vragen U of de Mestbank het aantal aangevraagde staalnames “wijziging fosfaatklasse” kan registreren zodat dit fenomeen zou opgenomen kunnen worden in de evaluatie van het gebruik van Snapp.