10

oktober

landbouwramp

VACconsult

De vorst in de 2de helft van april 2017 en de droogte van 1 april tot en met 30 juni 2017 zijn erkend als landbouwramp.

 

De aanvraag dient schriftelijk bij het Departement Landbouw en Visserij ingediend te worden door middel van het formulier “Tegemoetkomingsaanvraag voor schade

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 31 januari 2018. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard.

De aanvraag moet volledig ingevuld worden en voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals:

  • een kopie van de verzekeringspolis voor gewassen indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd;
  • een bewijs van liquiditeitsproblemen indien een prioritaire afhandeling van de aanvraag gewenst is omwille van financiële moeilijkheden;
  • het deskundig verslag en de ereloonnota indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.

Wenst u meer informatie, bezit u geen PV van de schattingscommissie of heeft u hulp nodig met de aanvraag, neem contact met ons op.

Wij helpen u verder.