22

oktober

Landbouwconjunctuurindex 2019

VACconsult

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw is in het voorjaar van 2019 gestegen van 79 naar 82. Ook in het najaar van 2018 was er al een lichte toename. De landbouwers zijn optimistischer over de toekomstverwachtingen voor de komende zes maanden. Achter deze verbetering gaat een grote variatie schuil: de varkenssector leeft op, vooral door de betere toekomstverwachtingen, en de fruitsector zit in een diep dal.

Download: ‘Vlaamse landbouwconjunctuurindex 2019

Bron: Departement landbouw en Visserij (www.vlaanderen.be/landbouw)