04

december

Landbouwconjunctuurindex 2017

VACconsult

De stemming onder de Vlaamse land- en tuinbouwers blijft nagenoeg gelijk

De conjunctuurindex stijgt lichtjes van 85 naar 87. Bij een waarde van 100 zijn er evenveel negatieve als positieve antwoorden. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden neemt toe, maar minder sterk dan voorheen. Het optimisme over de komende zes maanden daalt.

Download: ‘Vlaamse landbouwconjunctuurindex 2017