28

oktober

krap bij kas

VACconsult

Een onderzoek naar betalingsmoeilijkheden bij het Landbouwmonitoringsnetwerk

Er heerst al verschillende jaren crisis in meerdere sectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw. De
oorzaken zijn divers: externe schokken zoals de Ruslandcrisis, structureel lage prijzen, meer volatiliteit,
meer liberalisering, enz. Toch is er weinig concreet cijfermateriaal om de ernst van de crisis te meten.
Een mogelijke maat hiervoor is de kaspositie van de bedrijven: hebben ze voldoende middelen om
kortetermijnschulden af te lossen? Of moeten ze extra maatregelen nemen om aan betaalverplichtingen
te voldoen en zijn er openstaande facturen waarvan de vervaldatum al verstreken is? Dit rapport biedt
een antwoord op deze vragen en tracht ook te peilen naar verschillen tussen sectoren en
leeftijdsgroepen van bedrijfsleiders.

In maart 2016 stuurde het Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie een korte
vragenlijst naar een 750-tal Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het Vlaamse
Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Aanvullend op de vragen van de zesmaandelijkse
landbouwconjunctuurindex peilden we naar betalingsmoeilijkheden.

Download: ‘Rapport – Kras bij kas?’