24

november

kleine dingen, een wereld van verschil

VAC flash

Op 29 september 2017 keurde de Vlaamse Regering het ‘ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en van diverse besluiten in uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006’, principieel goed. De SALV ontving op 6 oktober 2017 een brief van minister Schauvliege met het verzoek om binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de adviesaanvraag een advies over het ontwerpbesluit neer te leggen. Het advies werd via schriftelijke procedure voorbereid door een ad hoc werkcommissie. De SALV keurde het advies goed op zijn zitting van 27 oktober 2017. Op vrijdag 18 november heeft de Vlaamse Regering het  Besluit goedgekeurd.

In de begeleidende nota lezen we: “Het advies van de SALV van 27 oktober 2017 gaat als bijlage 2 en vergt geen aanpassingen aan het ontworpen besluit.

Samen met onze partners binnen de SALV hebben we het voorliggend besluit getoetst aan de praktische haalbaarheid. Elementen die voor verbetering vatbaar zijn, werden benoemd en geduid. Tevens werd het voorstel tot verbetering opgenomen in het advies. Een feitelijke kant en klaar menu werd aangereikt.

Samen met onze partners hebben we ons beperkt tot het praktische en geen grote debatten gehouden over het mestdecreet. De grote debatten zijn voor MAP6.

De Vlaamse Regering heeft de bemerkingen van de actoren in het veld niet ter harte genomen. Nochtans zijn het de land- en tuinbouwers die het decreet moeten naleven en uitvoeren.

De laatste rapporten laten uitschijnen dat de verbeteringssnelheid van het nitraatgehalte afneemt.

Het is voor eenieder alle hens aan dek. Dit betekent eenieder. Het is dan ook jammer dat voorstellen tot praktische verbeteringen ten gunste van de landbouwers en die geen negatief effect hebben op de doelstellingen van de nitraatrichtlijn een leven als bijlage 2 krijgen beschoren.

Indien MAP6  op deze wijze tot stand gaat komen, verder gebouwd op de koterij van de opeenvolgende mestactieplannen, dringt een
tabula rasa zich op.  Letterlijk vertaald betekent het gladgestreken wastablet, en vrij vertaald is dit een onbeschreven blad.

De kleine dingen nu aanpassen,
zou een wereld van verschil betekenen!

VACFlash Berichten

carnaval

Tot voor de start van het carnavalsseizoen was onduidelijkheid troef betreffende de voorwaarden waaraan …

Lees verder
De landbouw van de toeko...

De maand januari is voorbij. Een maand waarin mooie intenties en wensen worden bekend …

Lees verder
30 dagen zonder klagen

Van 15 januari (blue Monday) tot 14 februari, valentijntjesdag, loopt de “dertig dagen zonder …

Lees verder
Immense wensen

U hebt, beste lezer, het eerste nummer van de nieuwe jaargang van onze VAC-flash …

Lees verder
il positivo

Nu het jaareinde nadert, worden de balansen opgemaakt. We willen van dit medium gebruik …

Lees verder
speeltuin

Heeft u ook de files getrotseerd om Agribex te bezoeken? Agribex, dat haar 70e …

Lees verder
kleine dingen, een werel...

Op 29 september 2017 keurde de Vlaamse Regering het ‘ontwerp van besluit van de …

Lees verder
130 miljoen verder ̷...

Uit de toetsing aan de drempelwaarde blijkt dat in het winterjaar 2016-2017 21% van …

Lees verder
rollercoaster

De lijst “Niet vergeten” bekeken hiernaast? Het lijkt wel een rollercoaster van aandachtspunten die …

Lees verder
begin al eens met peren

Heisa alom. Om de haverklap worden zelfverklaarde experts, pseudo wetenschappers en …

Lees verder