31

december

Installatie-attest in land- en tuinbouw

VACademie

Bedrijfsleiding en -overname (starterscursus)
Installatieattest in land- en tuinbouw (B-cursus)

Deze opleiding wordt georganiseerd door erkende algemene vormingscentra in samenwerking met het VAC en is erkend door de Vlaamse Overheid afdeling duurzame landbouwontwikkeling.
Het installatieattest op het einde van deze cursus geeft toegang tot financiële ondersteuning van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) bij start of overname van een bedrijf of bij investeringen.
De erkende ondernemingsloketten aanvaarden het installatieattest als bewijs van basiskennis van het bedrijfsbeheer voor de toekenning van een ondernemingsnummer aan een handels- of ambachtsonderneming. Dit kan belangrijk zijn als u naast uw landbouwactiviteiten ook handelsactiviteiten zal uitvoeren. Een landbouwer moet zijn basiskennis van bedrijfsbeheer niet aantonen omdat een landbouwbedrijf wordt beschouwd als niet-handelsonderneming.

 

Deze landbouwopleiding is opgesplitst in 4 onderdelen:

1) Algemene Starterscursus Landbouw (Type A)
U leert de vaardigheden als ondernemer  en omvat een uitgebreide kennis van wetgeving, nodig om succesvol een eigen landbouwbedrijf op te starten. Dit onderdeel duurt 100u. Inschrijving : €120

2) Specialisatiecursus landbouw (Type B)
De praktijkgerichte opleiding is aanvullend op de type A en is afgestemd op een specifieke sector. Deze module duurt ongeveer 60u. Inschrijving : €120
Akkerbouw/Rundveehouderij/Varkenshouderij/Paardenfokkerij / paardenhouderij/Pluimveehouderij/Schapen- en geitenhouderij/Tuinbouw/Fruitteelt/Sierteelt/Biologische landbouw/Hoevetoerisme / verbrede doelstellingen

3) Stage
Tijdens 20 stagedagen van 8 uur op een land- of tuinbouwbedrijf doet u ervaring op en kan u het bedrijfsbeleid ter plaatse te observeren.  U mag vrij kiezen op welk bedrijf u dit doet indien het voorgestelde bedrijf voldoet aan de voorwaarden.  Wij kunnen u ook een aantal bedrijven in uw regio voorstellen. Tijdens de stage wordt u begeleid door de bedrijfsleidingsdviseurs van het VAC zodat u met nodige bagage kunt deelnemen aan de installatieproeven.

4) Installatieattestproeven
Worden ingericht door de Vlaamse Overheid. De proeven worden 2 maal per jaar georganiseerd in iedere Vlaamse provincie. Deelnemen aan dit examen kan enkel via een erkend vormingscentrum en  is volledig gratis.

Uniek is dat deze landbouwcursus speciaal is afgestemd op maat van de (toekomstig) bedrijfsleider.
Dit komt omdat deze opleiding een bijzondere starterscursus type B bevat waarin de cursisten zich kunnen specialiseren in de sectoren van hun (toekomstig) bedrijf. De cursisten worden individueel begeleid naar het eindexamen wat de slaagkansen ongetwijfeld ten goede komt.

 

Wie moet welke opleiding volgen?

Al wie wenst een beroep te doen op de tussenkomsten van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds voor de eerste installatie op een land- of tuinbouwbedrijf moet:

 • ofwel een diploma kunnen voorleggen van land- of tuinbouwgericht onderwijs van minstens het niveau hoger secundair onderwijs,
 • ofwel een installatieattest kunnen voorleggen (een minimale beroepservaring van 2 jaar is eveneens vereist).

De vereisten voor het bekomen van het installatieattest zijn verschillend naargelang de genoten opleiding:

 • Bijscholing gestart voor 1 juli 1996: B-cursus: wie voor 1 juli 1996 met vrucht een B-cursus gevolgd heeft kan bij de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling een installatieattest aanvragen mits voorlegging van een kopie van het getuigschrift.
 • Bijscholing gestart na 1 juli 1996: voor de opleidingen gestart tussen 1 juli 1996 en 1 januari 2005 zijn een B1- en een B3-cursus gelijkwaardig met respectievelijk een starterscursus type A en een starterscursus type B.
 • Getuigschrift of diploma van land- of tuinbouwgericht onderwijs: lager secundair onderwijs en 2de graad secundair onderwijs
  Starterscursus type A + B + installatieproef
 • Getuigschrift of diploma van land- of tuinbouwgericht onderwijs: 5 jaar secundair onderwijs
  Starterscursus type A + installatieproef (enkel schriftelijk gedeelte)
 • Getuigschrift of diploma van niet-land- of tuinbouwgericht onderwijs of geen getuigschrift of diploma:
  Starterscursus type A + B + stage + installatieproef
 • Minstens vijf jaar werkzaam op een landbouwbedrijf  onder het statuut van meewerkende echtgenoot, zelfstandige bedrijfsleider, zaakvoerder of zelfstandige helper:
  Starterscursus type A + B + installatieproef

Het statuut van meewerkende echtgenoot/echtgenote, zelfstandige bedrijfsleider, zaakvoerder of zelfstandige helper wordt aangetoond met een verklaring van de sociale kas waarbij hij/zij is aangesloten.

VACAdemie berichten

Gids voor CSA bedrijven

Gids voor CSA bedrijven CSA staat voor ‘Community Supported Agriculture’, landbouw gedragen en ondersteund …

Lees verder
Installatie-attest in land- en tuinbouw

Bedrijfsleiding en -overname (starterscursus) Installatieattest in land- en tuinbouw (B-cursus) Deze opleiding wordt georganiseerd …

Lees verder