11

september

Initiatief ter verbetering van de voedselvoorzieningsketen

VACbond

In de Europese Unie zijn zo’n 11 miljoen boerderijen en er zijn 44 miljoen mensen werkzaam in de gehele voedselvoorzieningsketen. Boeren zijn belangrijke strategische en economische spelers in de voedselvoorzieningsketen.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is met de jaren marktgerichter en minder afhankelijk van het beheer van de markten geworden. Bovendien maken de Europese landbouw- en voedingssector steeds meer deel uit van de wereldmarkt.

Dit heeft geleid tot grote zakelijke kansen, maar boeren hebben ook last van meer marktonzekerheid en prijsschommelingen. Ze werken vaak los van elkaar en er is weinig of geen gezamenlijke onderhandelingskracht tegenover andere partijen in de voedselvoorzieningsketen, zoals de levensmiddelenindustrie en de detailhandel. De Taskforce voor de landbouwmarkt, opgezet door commissaris Hogan, heeft een aantal concrete voorstellen gedaan om de positie van boeren in de voedselvoorzieningsketen te versterken.

De Europese Commissie raadpleegt nu het publiek over drie gebieden met betrekking tot de positie van boeren in de voedselvoorzieningsketen:

  • oneerlijke handelspraktijken
  • markttransparantie
  • samenwerking tussen producenten

Via deze link kan u de enquête openen: “online vragenlijst”