05

januari

Immense wensen

VAC flash

U hebt, beste lezer, het eerste nummer van de nieuwe jaargang van onze VAC-flash ter hand genomen.

Ook deze VAC-flash staat bol van cijfers en informatie die u nodig heeft om de processen op uw bedrijf te sturen. Het sturen van processen vraagt veel en noodzakelijke aandacht van de bedrijfsleiders.

Uit de enquête die werd georganiseerd door LMN blijkt dat het aandeel procesinnovaties het grootst is op de bedrijven (56%). We spreken dan over investeringen in werktuigen, uitrusting gebouwen en verbeteringen in infrastructuur. Verontrustend is dat slechts 9% van de innovaties gerealiseerd worden in productinnovatie zoals inzet andere cultivars, nieuwe verwerkingsmethodes, enz… De productinnovatie vindt zijn hoogste toepassing in de tuinbouw. Belangrijk is dat 20% van de innovaties betrekking hebben op de vermarkting. Dit toont aan dat er gezocht wordt naar andere afzetkanalen, verbeterde contracten, enz…

We hebben het in dit medium bij herhaling vermeld. De complexiteit en rigiditeit van de wetgeving en normen heeft een zware impact op het agrarisch ondernemerschap. Het resultaat hiervan is dat te weinig aandacht kan besteed worden aan de productinnovatie en marktinnovatie, de twee peilers waarop de meerwaarde van het bedrijfsresultaat wordt beïnvloed.

Ook in 2018 zal het Vlaams Agrarisch Centrum zich inzetten voor een werkbaar kader waarin u uw onderneming kan ontwikkelen. We blijven hameren op een respectvolle houding tegenover u, uw gezin en uw bedrijf.

We willen u, namens het bestuur en medewerkers, een immens succesvol jaar toewensen.

Succesvol in het realiseren van uw dromen.
Succesvol in het behalen van de gestelde doelstellingen.
Een jaar met goede prijzen, een jaar zonder noemenswaardige tegenslag.
Een jaar waarin u als voedselproducent wordt gewaardeerd en gerespecteerd als voorziener van de basisbehoefte van de mens.

En hier komen we bij de mens. Het is slechts 2 letters minder dan immens maar o zo belangrijk. Achter alle statistieken, cijfers en nieuwsfeiten staan er mensen. Agrarische ondernemers die in de eerste plaats mens zijn en ook menswaardig dienen behandeld te worden.

Gun u dezer dagen een verzetje en presentje.

U hebt dit verdiend! Van harte.

VACFlash Berichten

30 dagen zonder klagen

Van 15 januari (blue Monday) tot 14 februari, valentijntjesdag, loopt de “dertig dagen zonder …

Lees verder
Immense wensen

U hebt, beste lezer, het eerste nummer van de nieuwe jaargang van onze VAC-flash …

Lees verder
il positivo

Nu het jaareinde nadert, worden de balansen opgemaakt. We willen van dit medium gebruik …

Lees verder
speeltuin

Heeft u ook de files getrotseerd om Agribex te bezoeken? Agribex, dat haar 70e …

Lees verder
kleine dingen, een werel...

Op 29 september 2017 keurde de Vlaamse Regering het ‘ontwerp van besluit van de …

Lees verder
130 miljoen verder ̷...

Uit de toetsing aan de drempelwaarde blijkt dat in het winterjaar 2016-2017 21% van …

Lees verder
rollercoaster

De lijst “Niet vergeten” bekeken hiernaast? Het lijkt wel een rollercoaster van aandachtspunten die …

Lees verder
begin al eens met peren

Heisa alom. Om de haverklap worden zelfverklaarde experts, pseudo wetenschappers en …

Lees verder
twee ruggen uit een vark...

In 1997 waren er 10135 bedrijven met varkens met gemiddeld 6945 …

Lees verder
wat met ons voedsel?

De vakantieperiode is een “uitgelezen” moment om eens een boek ter …

Lees verder