03

maart

horen of luisteren?

VAC flash

Via een grootscheepse enquête wil de Europese Commissie nagaan hoe u denkt over het landbouwbeleid. Volgens de Europese tijdstabel wordt in 2020 het nieuw GLB operationeel. In het kader hiervan startte de Europese Commissie op 2 februari een publieke consultatie om te weten te komen hoe u denkt over het landbouwbeleid.

De enquête is in vijf thema’s ingedeeld.

  • Het eerste deel handelt over uzelf. Wie u bent, welke achtergrond u heeft enz…
  • Het tweede deel  bestaat uit 13 vragen over het huidige GLB: Welke zijn de uitdagingen voor de landbouw en platteland vandaag en welke bijdrage en rol kan de landbouwer hierin spelen?
  • Het derde deel handelt over de doelstellingen en governance. Over 5 vragen wordt uw mening gevraagd over de belangrijkste doelstellingen van het GLB, de prioriteiten en de minimale noodzakelijkheden.
  • In het vierde deel wordt uw mening gevraagd over hoe het toekomstig GLB. Via 12 vragen over productienormen, inkomensvorming, milieudoelstellingen, klimaat, kortom de toekomstige uitdagingen tracht de Europese Commissie een inzicht te krijgen over uw standpunt terzake.
  • Tenslotte in het vijfde en laatste deel vraagt de Commissie naar voorstellen om het GLB eenvoudiger, transparanter en moderner te maken.

Deze enquête staat open voor iedere Europese burger. Het is dan ook uiterst belangrijk dat u, de landbouwer en tuinder, massaal en met kennis van zaken deelneemt aan de enquête.

Uit ervaring weten we dat digitale enquêtes snel en dus ondoordacht worden ingevuld. Daarom voorzien we in de VAC-flash nr. 5 van 3 maart 2017 voldoende ruimte om alle vragen en keuzemogelijkheden op papier te zetten. Hierdoor kunt u rustig de vragen overlopen, laten bezinken en wie weet, in overleg met collega’s een discussie voeren over de antwoorden. U heeft de mogelijkheid om in deze VAC-flash uw gedachten te noteren. Hier, op onze website vindt u de volledige enquête in pdf terug en voorzien we een link naar de uiteindelijke digitale enquête. We zijn er zeker van, dat u met de VAC-flash in de hand, in alle wijsheid de enquête kunt invullen. U heeft de tijd tot 2 mei 2017.

Een enquête, een hoorzitting of een referendum creëert verwachtingen die niet ingelost kunnen worden. Ze geven de indruk dat de vraagsteller luistert. Dit is echter niet het geval. De vraagsteller hoort uw antwoorden. Het is aan de vraagsteller om het werkwoord horen om te zetten in het werkwoord luisteren. Daarom moeten de deelnemers massaal deelnemen om de vraagsteller te verplichten om te luisteren in plaats van te horen.

Daarom, doe massaal mee aan de enquête, maak gebruik van uw recht tot deelname.

Veel succes.