20

december

Hoed

VAC flash

Schrijvende medemens Guillaume Van der Stighelen schreef in zijn collumn in De Morgen over de al dan niet gemanipuleerde weergave van het bezoek van Prins Laurent aan een zangavond in Antwerpen. De prins parkeerde zijn wagen pal voor de deur i.p.v. op het parkeerterrein. VTM berichtte dat de prins het niet kan laten om buiten de lijntjes te kleuren.

Het fout parkeren klopt niet. De chauffeur van de prins had een officiële toelating op zak.

Ach, het gebeuren is van weinig belang voor de mensheid. Maar men mag zich al eens afvragen waarom er zo’n verschil is tussen het echt gebeurde en hoe het in beeld wordt gebracht.

Deze vraag hebben we ons ook gesteld bij het publiek te schande brengen van varkensboeren.

Dat biteback zich verlaagt tot zulke praktijken zegt alles over de organisatie. De publiek te schande gemaakte varkensboeren zijn ook mensen. En mensen hebben ook rechten.

We zijn in een tijd gekomen dat bewust gemanipuleerde beeldvorming zonder schroom wordt overgenomen door de media. De klassieke media (radio, TV en schrijvende pers) moeten tot inkeer komen. Men is onschuldig tot de schuld bewezen is. Het voortdurend mensen en organisaties in een negatief daglicht plaatsen, of het nu gaat om politici, bedrijfsleiders, verantwoordelijken, boeren en tuinders of gewoon mensen, voedt mede de negatieve en pessimistische spiraal waarin onze maatschappij verkeerd. Een extreem gevaarlijke toestand. Op populisme drijvende partijen en groeperingen worden door het media-matheuseffect op hun wenken bediend. Zo vervelt onze ooit tollerante en sociale samenleving tot een koude en kille maatschappij waar ieder jager en bejaagd wordt. Voor elke stap is er verantwoording verschuldigd. Voor elke misstap is er een boete. De wildgroei aan GAS-boetes is illusterend voor zulke maatschappij. Steekvlampolitiek in een ontflambare samenleving.

De cijfers zijn overduidelijk. Ons land kent de na Finland het hoogst aantal zelfdodingen. Ons land staat wereldwijd op de zevende plaats voor het aantal mensen met een depressie. Ook mensen hebben rechten.

Laat ons van de komende kerst- en eindejaarperiode gebruik maken om even stil te staan bij de dingen des levens. Verbeter de wereld, begin bij jezelf is een eeuwenoud gezegd doch o zo belangrijk.

Erfbetreders in de landbouw zijn na familie, vaak de eerste contactanten van de landbouwer.

Wederzijds een goedendag toewensen, een vriendelijk woord, een schouderklopje geven, erkenning uiten, kortom je mens voelen, kan wonderen doen.

Het gebruik is in de vergetelheid geraakt doch het gezegde is zeker in deze tijden zeer actueel: Met de hoed in de hand, kom je door het ganse land.