12

mei

hier doen we het voor

VAC flash

Eigen lof stinkt, zegt het spreekwoord en weerhoudt ons om grote woorden te gebruiken over onze werking. We kunnen, met enige fierheid, enkele verwezenlijkingen bekend maken, die uw lidmaatschap waardig zijn.

Op onze vraag, zie bericht ‘Vorstschade fruittelers‘, heeft Minister-president Geert Bourgeois beslist om de rampenfondsdossiers van fruittelers prioritair te behandelen zodat de getroffen telers een snelle uitbetaling kunnen verwachten. De aanvraag tot prioritaire behandeling is eenvoudig. We hebben deze aanvraag voor onze klanten ondertussen ingediend. Onze dank gaat dan ook naar de Minister-president en de administratie.
Zo hebben we het graag, correct, volledig en eenvoudig.

In flash 15 van 5 augustus 2016 hebben we de brieven gericht aan minister Joke Schauvliege en de vereniging van steden en gemeenten gepubliceerd met onze voorstellen om de melding van schade te vereenvoudigen via het E-loket. Tijdens het technisch overleg werd ons het landbouwrampenfonds op het E-loket voorgesteld. Het ziet er degelijk uit. Er komt een aparte tegel “schadeaangifte rampenfonds”. Per perceel kan je een type schade invullen, de geschatte schade en of je verzekerd bent. Vanuit deze aangifte worden de betrokken gemeentebesturen geïnformeerd en start de aanvraag voor de schattingscommissie. Nadien kun je de vaststellingen van de schattingscommissie opnemen in de aangifte en het proces-verbaal uploaden. De aangifte voor het rampenfonds kan dan digitaal ingediend worden. Onze dank gaat dan ook naar de minister en de administratie.
Zo hebben we het graag, correct, volledig en eenvoudig.

Eind april werd voor de 8856  rundvee- en schapenhouders de crisissteun uitbetaald. De steun werd berekend op het aantal hectaren blijvend grasland. De crisissteun is een opwaardering en erkenning voor het blijvend grasland en kan bijdragen tot een ontkoppeling van de gekoppelde steun. Voor de toekenning hebben de betrokken landbouwers niets moeten doen. De administratie selecteert en kent toe. Onze dank gaat dan ook naar de minister en de administratie.
Zo hebben we het graag, correct, volledig en eenvoudig.

In 2009 stelden we, tijdens het overleg over de verschillende aangifteperiodes dat het de hoofdtaak is van de Overheid te zorgen dat alle vergoedingen voor de rechthebbende tijdig betaald worden. De verplichtingen inzake termijnen dienen door beide partijen gerespecteerd te worden.

Eind april werden  de vergoedingen voor de beheersovereenkomsten uitbetaald aan de rechthebbende landbouwers. Vorig jaar werden de vergoedingen einde mei uitbetaald. Onze dank gaat dan ook naar de minister en de administratie.
Zo hebben we het graag, correct, volledig en eenvoudig.

VACFlash Berichten

30 dagen zonder klagen

Van 15 januari (blue Monday) tot 14 februari, valentijntjesdag, loopt de “dertig dagen zonder …

Lees verder
Immense wensen

U hebt, beste lezer, het eerste nummer van de nieuwe jaargang van onze VAC-flash …

Lees verder
il positivo

Nu het jaareinde nadert, worden de balansen opgemaakt. We willen van dit medium gebruik …

Lees verder
speeltuin

Heeft u ook de files getrotseerd om Agribex te bezoeken? Agribex, dat haar 70e …

Lees verder
kleine dingen, een werel...

Op 29 september 2017 keurde de Vlaamse Regering het ‘ontwerp van besluit van de …

Lees verder
130 miljoen verder ̷...

Uit de toetsing aan de drempelwaarde blijkt dat in het winterjaar 2016-2017 21% van …

Lees verder
rollercoaster

De lijst “Niet vergeten” bekeken hiernaast? Het lijkt wel een rollercoaster van aandachtspunten die …

Lees verder
begin al eens met peren

Heisa alom. Om de haverklap worden zelfverklaarde experts, pseudo wetenschappers en …

Lees verder
twee ruggen uit een vark...

In 1997 waren er 10135 bedrijven met varkens met gemiddeld 6945 …

Lees verder
wat met ons voedsel?

De vakantieperiode is een “uitgelezen” moment om eens een boek ter …

Lees verder