30

juli

HEEFT U SCHADE GELEDEN TEN GEVOLGE VAN HET ONWEER ?

VAC flash

U kan als landbouwer beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie wanneer door hevige wind en regenbuien, wateroverlast e.d. er schade aan landbouwgewassen is ontstaan of vermoedt u dat er schade zal ontstaan.

De gemeentelijke commissie stelt op vraag van de landbouwer de schade aan landbouwteelten vast. Zodra u vermoedt dat het weer schade veroorzaakt aan uw gewassen kan u met bijgaand aangifteformulier de samenroeping van de schattingscommissie vragen. U dient deze aangifte aangetekend te versturen.

Procedure:

In de periode tussen het maken van de afspraak en het bezoek van de schattingscommissie laat u de teelten ongemoeid.

 

Er zijn twee vaststellingen nodig om de schade vast te stellen:

Een 1ste vaststelling:

  • gebeurt zo snel mogelijk na het veroorzaken van de schade,
  • er wordt een proces-verbaal van vaststelling van de oorzaak van de schade opgemaakt,
  • er wordt in het proces-verbaal van vaststelling opgenomen wanneer de schade werd veroorzaakt,
  • indien mogelijk wordt reeds vastgesteld hoeveel schade er werd veroorzaakt.

Een 2de vaststelling:

  • gebeurt bij de oogst van de beschadigde teelten,
  • er wordt een proces-verbaal van 2de vaststelling opgemaakt,
  • er wordt in dit proces-verbaal een definitief schadepercentage opgenomen.

Maximaliseer uw rechten:

  • Verstuur bijgaand formulier aangetekend (Aanvraag Schadecommissie).
  • Neem zoveel mogelijk foto’s, liefst gedateerd met een krant.
  • Bezorg deze informatie aan uw boekhouder.