21

maart

gewestgrensboeren

VACconsult

Gewestgrensboeren opgelet!

Registreer u onmiddellijk als gewestgrensboer om het bedrijfseigen dierlijk mest af te zetten op uw bedrijfseigen gronden in Wallonië.

Vanaf 2017 dient elk mesttransport, ook bedrijfseigen mest op eigen gronden, geregistreerd te worden op het mestloket van Wallonië DPS. Zonder deze registratie zijn de transporten naar Wallonië verboden.

Download: Formulier

Welke procedure moet u volgen ?

Eerst vraagt u een toestemming voor gegevensuitwisseling tussen de Vlaamse en de Waalse overheid aan. Binnen enkele dagen ontvangt u een brief met de activeringscode.

Download: Brief

Nadat u bent geregistreerd kunt u uw mesttransporten per dag en per perceel ingeven.

Bij ieder transport dient het gedrukt exemplaar in de trekker aanwezig te zijn.

Procedure:
  • U gaat naar de website DPS: http://dps.environnement.wallonie.be
  • U klikt op het tabblad “Formulaires”
  • U klikt op de verwijzing “Agriculteur”
  • U klikt op “Ouvrir” op het deel “Mouvements d’effluents”
  • U geeft uw activeringscode en paswoord in.
  • U klikt op “nieuw”
  • U kiest voor “Beweging van meststoffen in een grensexploitatie”
  • Op het registratieblad vult u alle gegevens in, u verstuurd de gegevens door en drukt het papieren formaat af.
  • Deze documenten legt u in uw trekker.
  • Na het transport bevestigt u de transporten.

Ingewikkeld ?

Contacteer ons, en we zorgen ervoor dat u conform de regelgeving uw gronden in Wallonië kunt bemesten.

VACConsult Berichten

malafide staalnemers

Waarschuwing voor malafide staalnemers Sinds begin dit jaar dienen de staalnames voor verlaging van …

Lees verder
Bemestingsnormen 2018

Bemestingsnormen: opletten is de boodschap De maximale hoeveelheden per ha zijn gebaseerd op bemestingsnormen …

Lees verder
salv rapport: inkomensvorming

De vaststelling dat het landbouwinkomen reeds jarenlang lager ligt dan het gemiddelde inkomen in …

Lees verder
Vac zitdagen

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult Voorlopige zijn er …

Lees verder
zoogkoe- en vleeskalverpremie

Het departement Landbouw en Visserij wenst de landbouwers te informeren over een aantal belangrijke …

Lees verder
Mestrapport 2017

Sinds 2001 rapporteert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) jaarlijks een stand van zaken van het …

Lees verder
Landbouwconjunctuurindex 2017

De stemming onder de Vlaamse land- en tuinbouwers blijft nagenoeg gelijk De conjunctuurindex stijgt …

Lees verder
maak kennis met de moslimconsument

Verkenning kansen voor de Vlaamse agrovoeding Kris Roels, Anne Vuylsteke, Dirk Van Gijseghem en …

Lees verder
MAPmeetnet

Rapport VMM 2016 – Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied Download: “Resultaten MAP-meetnet 2016-2017“

Lees verder
landbouwramp

De vorst in de 2de helft van april 2017 en de droogte van 1 april …

Lees verder