21

maart

gewestgrensboeren

VACconsult

Gewestgrensboeren opgelet!

Registreer u onmiddellijk als gewestgrensboer om het bedrijfseigen dierlijk mest af te zetten op uw bedrijfseigen gronden in Wallonië.

Vanaf 2017 dient elk mesttransport, ook bedrijfseigen mest op eigen gronden, geregistreerd te worden op het mestloket van Wallonië DPS. Zonder deze registratie zijn de transporten naar Wallonië verboden.

Download: Formulier

Welke procedure moet u volgen ?

Eerst vraagt u een toestemming voor gegevensuitwisseling tussen de Vlaamse en de Waalse overheid aan. Binnen enkele dagen ontvangt u een brief met de activeringscode.

Download: Brief

Nadat u bent geregistreerd kunt u uw mesttransporten per dag en per perceel ingeven.

Bij ieder transport dient het gedrukt exemplaar in de trekker aanwezig te zijn.

Procedure:
  • U gaat naar de website DPS: http://dps.environnement.wallonie.be
  • U klikt op het tabblad “Formulaires”
  • U klikt op de verwijzing “Agriculteur”
  • U klikt op “Ouvrir” op het deel “Mouvements d’effluents”
  • U geeft uw activeringscode en paswoord in.
  • U klikt op “nieuw”
  • U kiest voor “Beweging van meststoffen in een grensexploitatie”
  • Op het registratieblad vult u alle gegevens in, u verstuurd de gegevens door en drukt het papieren formaat af.
  • Deze documenten legt u in uw trekker.
  • Na het transport bevestigt u de transporten.

Ingewikkeld ?

Contacteer ons, en we zorgen ervoor dat u conform de regelgeving uw gronden in Wallonië kunt bemesten.

VACConsult Berichten

vacature

Het Vlaams Agrarisch Centrum is op zoek naar een LANDBOUWBEDRIJFSADVISEUR M/V Als landbouwbedrijfsadviseur adviseer …

Lees verder
Vac zitdagen

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult in oktober zijn …

Lees verder
Bemesting tijdens de zomer

‘Bezint eer ge begint’ Nu de oogstperiode voor een aantal hoofdteelten is ingezet, zal …

Lees verder
glb na 2020

Voorlopig resultaat enquête GLB na 2020 Download: ‘Modernising and Simplifying the Common Agricultural Policy …

Lees verder
Soja-teelt voor starters

De sojateelt is een nieuwe teelt voor onze regio. Het is zoals maïs een …

Lees verder
Gids studentenarbeid

Indien u van plan bent om studenten in dienst te nemen moet u rekening …

Lees verder
Waterschaarste West-Vlaanderen

De weersvoorspellingen sturen aan op aanhoudende droogte. Voor het ganse Ijzerbekken is er vanaf …

Lees verder
Vlaamse zuivelbarometer

De Vlaamse zuivelbarometer verschijnt viermaal per jaar. De situatie in de zuivelsector stabiliseert in …

Lees verder
Ontwerp-actieplan duurzaam pesticidengebruik 2018-2022

De SALV en de Minaraad ontvingen respectievelijk op 2 en 6 maart 2017 een …

Lees verder
SALV jaarverslag 2016

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij adviseert de beleidsmakers, in hoofdzaak de Vlaamse Regering en …

Lees verder