21

maart

gewestgrensboeren

VACconsult

Gewestgrensboeren opgelet!

Registreer u onmiddellijk als gewestgrensboer om het bedrijfseigen dierlijk mest af te zetten op uw bedrijfseigen gronden in Wallonië.

Vanaf 2017 dient elk mesttransport, ook bedrijfseigen mest op eigen gronden, geregistreerd te worden op het mestloket van Wallonië DPS. Zonder deze registratie zijn de transporten naar Wallonië verboden.

Download: Formulier

Welke procedure moet u volgen ?

Eerst vraagt u een toestemming voor gegevensuitwisseling tussen de Vlaamse en de Waalse overheid aan. Binnen enkele dagen ontvangt u een brief met de activeringscode.

Download: Brief

Nadat u bent geregistreerd kunt u uw mesttransporten per dag en per perceel ingeven.

Bij ieder transport dient het gedrukt exemplaar in de trekker aanwezig te zijn.

Procedure:
  • U gaat naar de website DPS: http://dps.environnement.wallonie.be
  • U klikt op het tabblad “Formulaires”
  • U klikt op de verwijzing “Agriculteur”
  • U klikt op “Ouvrir” op het deel “Mouvements d’effluents”
  • U geeft uw activeringscode en paswoord in.
  • U klikt op “nieuw”
  • U kiest voor “Beweging van meststoffen in een grensexploitatie”
  • Op het registratieblad vult u alle gegevens in, u verstuurd de gegevens door en drukt het papieren formaat af.
  • Deze documenten legt u in uw trekker.
  • Na het transport bevestigt u de transporten.

Ingewikkeld ?

Contacteer ons, en we zorgen ervoor dat u conform de regelgeving uw gronden in Wallonië kunt bemesten.

VACConsult Berichten

Vac zitdagen

Als we iets voor u kunnen doen Doe beroep op VACconsult Op vrijdag 2 …

Lees verder
Ontwerp-actieplan duurzaam pesticidengebruik 2018-2022

De SALV en de Minaraad ontvingen respectievelijk op 2 en 6 maart 2017 een …

Lees verder
SALV jaarverslag 2016

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij adviseert de beleidsmakers, in hoofdzaak de Vlaamse Regering en …

Lees verder
Grootschalige bevraging varkenshouders

Het Departement Landbouw en Visserij heeft naar aanleiding van de G30-varkenstop, een initiatief van …

Lees verder
gewestgrensboeren

Gewestgrensboeren opgelet! Registreer u onmiddellijk als gewestgrensboer om het bedrijfseigen dierlijk mest af te …

Lees verder
sociale wetgeving

Studenten-Zelfstandigen Op 1 januari 2017 is het gloednieuwe statuut van de student-zelfstandige in werking …

Lees verder
teruggave vlam bijdrage

Voor appelen- en perentelers Hebt u exceptionele verliezen geleden? Dan kan u een gedeelte …

Lees verder
Rampenfonds

Indienen schadedossiers rampenfonds: 30/04/2017 Erkende rampen Windhoos en rukwinden van 23 juni 2016 voor …

Lees verder
Nieuwe pachtprijscoëfficienten

De pachtprijscoëfficiënten worden vastgelegd door de Pachtprijzencommissie en dit per provincie en per landbouwstreek. …

Lees verder
Vlaams Rampenfonds

HULP nodig bij het indienen van uw schadedossier? Het Vlaams Agrarisch Centrum staat tot …

Lees verder