21

maart

gewestgrensboeren

VACconsult

Gewestgrensboeren opgelet!

Registreer u onmiddellijk als gewestgrensboer om het bedrijfseigen dierlijk mest af te zetten op uw bedrijfseigen gronden in Wallonië.

Vanaf 2017 dient elk mesttransport, ook bedrijfseigen mest op eigen gronden, geregistreerd te worden op het mestloket van Wallonië DPS. Zonder deze registratie zijn de transporten naar Wallonië verboden.

Download: Formulier

Welke procedure moet u volgen ?

Eerst vraagt u een toestemming voor gegevensuitwisseling tussen de Vlaamse en de Waalse overheid aan. Binnen enkele dagen ontvangt u een brief met de activeringscode.

Download: Brief

Nadat u bent geregistreerd kunt u uw mesttransporten per dag en per perceel ingeven.

Bij ieder transport dient het gedrukt exemplaar in de trekker aanwezig te zijn.

Procedure:
  • U gaat naar de website DPS: http://dps.environnement.wallonie.be
  • U klikt op het tabblad “Formulaires”
  • U klikt op de verwijzing “Agriculteur”
  • U klikt op “Ouvrir” op het deel “Mouvements d’effluents”
  • U geeft uw activeringscode en paswoord in.
  • U klikt op “nieuw”
  • U kiest voor “Beweging van meststoffen in een grensexploitatie”
  • Op het registratieblad vult u alle gegevens in, u verstuurd de gegevens door en drukt het papieren formaat af.
  • Deze documenten legt u in uw trekker.
  • Na het transport bevestigt u de transporten.

Ingewikkeld ?

Contacteer ons, en we zorgen ervoor dat u conform de regelgeving uw gronden in Wallonië kunt bemesten.