07

december

gele hesjes

VAC flash

Wie zijn de “gele hesjes”?

De “gele hesjes” noemen zichzelf ontevreden burgers die op een vreedzame manier actie voeren. Ze distantiëren zich dan ook van het geweld van de voorbije dagen. Het begon allemaal in Frankrijk, waar “les gillets jaunes” brandstofdepots blokkeerden uit onvrede met de hoge brandstofprijzen. De “gele hesjes” is een burgerbeweging, burgers die uit onvrede protesteren tegen de hoge prijzen. Het gaat om veel meer dan de prijs van diesel. Het gaat om respect en gezond verstand bij het nastreven van een andere manier van leven.

Op donderdag 29 november werden zowel het mestrapport 2018 en het rapport Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied (2017-2018) gepubliceerd.

Voor dag en dauw werd er commentaar geleverd op de resultaten waarbij een deel van de landbouwers werden beschimpt als cowboy. Wij hebben de ervaring dat wanneer de vinger op de wonde wordt gelegd bij bepaalde actoren in het bemestingsveld, er zal op toe gekeken worden en met betrokkenen overlegd zal worden om de situatie te verbeteren. Wanneer de vinger op de wonde wordt gelegd bij de agrarische ondernemingen worden het landbouwers, boeren en tenslotte cowboys.

VAC eist respect voor de agrarische ondernemers die een weg moeten vinden in een zeer complexe regelgeving en die, ad hoc, beslissingen moeten nemen mits afweging naar de wettelijkheid.

Tijdens deze zomer, was er dankzij het Vlaams Agrarisch Centrum, overleg op kabinet niveau over de gewijzigde bemestingstoestand omwille van de droogte.

Van MAPman hebben de agrarische ondernemingen geen tip mogen ontvangen! Nochtans engageren de partners zich om gedurende het jaar hun acties en communicatie-initiatieven rond bemesting en verbetering van de waterkwaliteit op mekaar af te stemmen en te communiceren naar land- en tuinbouwers.

De rapporten tellen respectievelijk 211 blz. en 28 blz. Een meer gedetailleerder lezing van het rapport voor het verlenen van commentaar zou wenselijk geweest zijn. Uit al die jaren overleg met de betrokkenen hebben we geleerd dat bemesting geen exacte wetenschap is.

Er zijn nu eenmaal in het bemestingsverhaal te veel parameters en variabelen die het resultaat beïnvloeden. Neerslag, periode van droogte, bodemtemperatuur, periode van het teeltseizoen, tijdstip en wijze van toediening, bodemtype, diepte, groeisnelheid, teelt, bodemleven, interactie tussen het klei-humuscomplex en de nutriënten, enzovoort bepalen het nitraatgehalte en het resultaat in de mapmeetpunten. Het grote spel wordt gemaakt dat het aantal mapmeetpunten met één overschrijding, u leest het goed, één overschrijding is gestegen van 21% naar 28% van de meetpunten. Een bij benadering correct rekenmodel had deze cijfers kunnen voorspellen.

De cowboy-mentaliteit werd door Natuurpunt gekoppeld aan de in vraag gestelde noodzaak om voor iedere vierkante meter landbouwgrond topopbrengsten te willen/moeten realiseren.

In 2015 en de eerste helft van 2016 ging er netto 960 hectare landbouwgrond als ruimtelijke bestemming verloren aan natuur. Achteraf komen verklaren dat de slechte waterkwaliteit het gevolg is van streven van maximale opbrengsten per m² is feitelijk het gevolg van de voortdurende vermindering van de beschikbare landbouwgrond. Een omgekeerd effect weliswaar.

De weerstand die Natuurpunt etaleert tegen een afschotplan voor everzwijnen is wereldvreemd.

Er is overlast. Maar argumenteren dat de jacht voor meer evers tussen de stallen en huizen zorgt getuigt van een wereldvreemdheid.  Het is hallucinant te horen dat volgens Natuurpunt de bewoners hun percelen maar moeten afsluiten. Al ooit afgevraagd hoe iemand met een klein pensioentje zijn goed kan afsluiten? Een normale afsluiting plaatsen kost al vlug een aantal maanden pensioen. Waar is het gele hesje?

Rendac verwacht een verlies van 0.8 miljoen euro.

Reden voor OVAM om een tariefverhoging voor te stellen van 15% algemeen. We hebben OVAM volgend antwoord bezorgd.

Er wordt Rendac een verlies verwacht van 0.8 M euro. Dit verlies zal vermoedelijk deels te wijten zijn aan de stijgende energiekosten en de tolheffingen. Om het verlies te duiden is het noodzakelijk om de evolutie te kennen van de samenstelling van de kosten. Een overzicht van de evolutie van de kosten ontbreekt. Er is geen voorstel te bespeuren om de kosten te verminderen.

Het Vlaams Agrarisch Centrum kan niet akkoord gaan met een verhoging van de abonnementsprijzen.

De autonome veehouder is de enige schakel in de keten die de voorgestelde verhoging van 15% niet kan doorrekenen aan de klant. Tevens gaan we niet akkoord met de lineaire verhoging. We vinden een trapsgewijze verhoging volgens het aantal dieren een rechtvaardiger benadering.

Ten eerste omdat de  onder het motto “de sterkste schouders…., de grote bedrijven, de kostprijsverhoging kunnen verdelen over een hogere veebezetting.

Ten tweede, en dit geldt voor de varkenshouderij, de hogere veebezetting grotendeels te situeren is bij de integratie, waarbij de integrator deze prijsverhoging kan doorrekenen in de keten.

Mark Elchardus, emeritus professor sociologie aan de VUB, schrijft in zijn opiniestuk dat de kans groot is dat een voor de regering kritische opinie geschreven is door iemand die uiteindelijk door de overheid wordt betaald. Hetzelfde geldt voor de mensen die het gros van de betogingen organiseren.

We kennen dat fenomeen. In de gesubsidieerde landbouwmedia, vind je enkel blauwe en groene hesjes.

Het Vlaams Agrarisch Centrum is een uniek project.

Zonder enige subsidie en of sponsoring blijven we de belangen van de agrarische ondernemers, uw belangen op de agenda zetten. Omdat u dit respect verdient.

Met of zonder geel hesje.